Повече информация за Психея

Център за психично здраве “Психея” вече дълги години предоставя специализирана психично-здравна помощ на хора в нужда, при гарантирана дискретност, спазване на етичните стандарти и зачитане правата и потребностите на всяка личност.

Под помощ ние разбираме намаляване на психологическото страдание, както и рисковете, съпътстващи психичното боледуване. Такива рискове са: преживяване за вина, срам, страх от отхвърляне, обезценяване, изолация, зависимост, нарушено социално функциониране и намалена работоспособност.

Мисията ни е изпълнена, когато получената от нас помощ и подкрепа връща радостта от живота.

Ние разполагаме с екип от високо квалифицирани специалисти (психиатър, психотерапевт, психолог, детски психолог, логопед, социален работник) доказали се във времето, преминали редица обучения и специализации в различни направления на психотерапията (когнитивно-поведенческа психотерапия, позитивна психотерапия, схема терапия)…

Как може да ви бъдем полезни?

За всякакъв тип въпроси всеки един от вас може да се свърже с наш консултант по телефон или email.

Просто нямам думи за благодарност към екипа на Психолог Тодор Андреев за тяхната специализирана оценка и консултация. Бях изцяло впечатлена от техния професионализъм, емпатия и индивидуален подход. Оценката, която получих, беше изключително детайлна и помогна да разбера повече за себе си и своите нужди. Консултациите бяха насочени и подкрепящи, давайки ми инструменти и стратегии, с които да се справям с предизвикателствата в живота си.

Анна Попович
Клиент, гр. Ямбол