Специализирана оценка

Специализирана оценка и консултация от психиатър, психолог, психотерапевт, логопед , ресурсен педагог или социален работник.

read more
Индивидуална психотерапия

Индивидуална психотерапия на деца и възрастни (когнитивно-поведенческа психотерапия, позитивна психотерапия).

read more
Семейно и брачно консултиране

Всяка двойка започва своите отношения с високи и радостни очаквания. Когато нещата започнат да вървят зле и всички опити за възстановяване се провалят, двойките често търсят помощ от психотерапевт.

read more
Предписване на медикаментозно лечение

Предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване.

read more
Интеграция на хора с хронични психични

Дейности за рехабилитация и социална интеграция на хора с хронични психични разстройства включително чрез индивидуално водене на случая.

read more
Насочване за консултации

Насочване за консултации, специализирани изследвания, лечение и грижи към други служби и специалисти.

read more
Издаване на медицински свидетелства и удостоверения

Издаване на медицински свидетелства и удостоверения (за притежаване на оръжие; за достъп до класифицирана информация; за психологическа пригодност за частна охранителна дейност).

read more
Професионален подбор на персонал

В днешния силно конкурентен пазар на труда компании от всички индустрии търсят квалифицирани таланти с нужните умения за пазара.

read more