• Психолог Тодор Андреев, тел.:  089 42 82 241 /
  • д-р Красимира Алдинова психиатър-психотерапевт, тел.: 088 84 13 686, 046-60003

Психолог Тодор Андреев

психолог Тодор Андреев 

Психолог Тодор Андреев извършва психологични консултации в гр. Ямбол и гр. Казанлък. Онлайн консултации.

Телефон за записване: 0894282241

Адрес:

гр. Ямбол ул.Одрин №6, ап.3

гр. Казанлък ул. Генерал Гурко №15 ет.1

Завършил съм Великотръновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност Психология и Психология и психотерапия на кризитните стстояние“ към СДО Медицински университет – гр.Пловдив. Вече 8-ма година продължавам да усъвършенствам  уменията и разширявам знанията си със следдипломна специализация по когнитивно-поведенчека терапия към „Институт по екология на мисленето – гр.София“ с придобити сертификати за преминати личен опит, базови и специализирани умения . Работя с деца и възрастни.

Да бъда психолог е мое призвание. Вярвам, че универсални отговори за живота няма. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки клиент, а срещите ни да са базирани на доверие и подкрепа. Основна моя цел е да помагам. Смятам ,че с правилния професионален метод,  клиентът може да се почувства по-уверен и спокоен за да достигнете нужната и търсена промяна в живота си.

Имам дългогодишен опит като психолог при работа с паникчески атаки, депресивни състояниятревожни разстройства /паническо разстройство, генерализирана тревожност, обсесивно – компулсивно разстройство, фофии, посттравматично стресово разстройство/, ниска самооценка, хранителни разстройствазависимости /алкохол, наркотици и ПАВ, хазарт/, психозисемейно и брачно консултиранехронични психиатрични разстройства /шизофрении и БАР/  и др.

д-р Красимира Алдинова
/психиатър – психотерапевт/

гр.Ямбол ДКЦ-1, ул.Христо Смирненски №2 , ет.3, каб.423

0888 413 686, 046 60 00 35

Център за психично здраве "Психея" - гр.Ямбол

Мисията на „Психея“ е да предоставя специализирана психично-здравна помощ, включваща консултиране, диагностика, извънболнично лечение и грижи на нуждаещите се по начин, зачитащ човешкото достойнство, при гарантирана дискретност и уважение към правото на свободен избор.

Под помощ ние разбираме намаляване на психологическото страдание, както и рисковете, съпътстващи психичното боледуване. Такива рискове са: преживяване за вина, срам, страх от отхвърляне, обезценяване, изолация, зависимост, нарушено социално функциониране и намалена работоспособност.

Мисията ни е изпълнена, когато получената от нас помощ и подкрепа връща радостта от живота.

Центъра разполага с квалифицирани психолог, психиатър, детски психолог, логопед.

С какво можем да сме ви полезни

Хранителни нарушения

хранителни нарушенияРазказът на една 22-годишна аноректична пациентка (168см., 34кг.):  Обръщайки поглед назад, бих казала, че израснах, обградена от много грижи, и бях много амбициозна. Винаги съм била отличничка в училище, ходех на уроци по балет, цигулка и пиано.

Тя и Той

Тя и Той

Сексуалните проблеми са често срещани. Множество органични фактори, психологически фактори и културни влияния (срам и вина) могат да попречат и понякога да унищожат изцяло сексуалния механизъм.

Социален тренинг

Социален тренинг

С помощта на социален тренинг ние успешно можем да се преборим с различни страхове, избягващи поведения свързани със специфични ситуации предизвикващи тревожност.

Подбор на персонал

Подбор на персонал

Правилния подбор на персонал е от първостепенно значение за ефективното функциониране на вашият бизнес.  Чрез услугата, която предлагаме ние можем да Ви бъдем изключително полезни в този труден и важен процес.

Наркотици

Какво е добре да знаете за признаците и симптомите при употреба на наркотици, и в кои случаи трябва да си закупите тестове за наркотици, защото ранното констатиране на проблема свързан с наркотиците е жизнено важен

За родители

При всеки човек на определена възраст се установява стереотип на поведение. Един от тези стереотипи е стилът на възпитание, който волно или неволно се проявява във всеки от родителите.

За психологията

За Психологията

Въпреки че много хора са запознати с целите и средствата на психологията, огромен брой фактически нямат истинска представа за тях. Хората отиват при психолога както за да преодолеят своята стеснителност, така и за да се справят с неврозите си.

Помощ! Проблеми

Търсене на изход от сложни житейски ситуации Лични и семейни кризи, усещане за неуспешност, безизходност, неудовлетвореност от живота. Проблеми в общуването с близките и децата,  депресия, постоянна раздразнителност, стрес, тревожност, чувство за самота.