Всеки ден в съзнанието ни изплуват хиляди мисли, които оказват влияние на начинът ни на живот, чувствата и на взаимоотношенията ни с другите хора. Доста често не им обръщаме внимание и не се замисляме, колко важни са всъщност те. Вижте защо. В тази статия ще научите:
  1. Какво представляват мислите?
  2. Връзка между мисли, поведение и емоции
  3. Как мислите се отразяват на живота, който живеем

Какво представляват мислите?

Мислите са умствени познания – наши идеи, мнения и вярвания за нас и света около нас. Те се образуват в съзнанието ни. Могат да представляват идеи, спомени, визуални картини или някакви мелодии. Обикновено са краткотрайни и на ден в съзнанието ни може да изникват хиляди мисли. Дори според някои изследователи, ежедневно през главата ни преминават между 50 000 – 70 000 мисли. Тази умствена дейност се случва почти толкова автоматично, колкото и кръвообращението в човешкия организъм. Въпреки, че има десетки материали и изследвания, свързани с мислите, от невронаучна гледна точка все още не е напълно ясно как точно се образуват те. Според някои специалисти в областта, те се получават в резултат на мозъчна функция, но все още не е известно какво точно представлява тя, дали участват конкретни видове неврони и изискват ли съзнателните мисли активирането на конкретни мрежи в различни части на мозъка.

Връзка между мисли, поведение и емоции

Често при различни ситуации ние изпитваме някакви емоции. Например човек може да се чувства гневен, тъжен, виновен, горд, засрамен, спокоен, благодарен и т.н. Когато се случи дадено събитие, попаднем в някаква ситуация, в съзнанието ни изниква мисъл и тази мисъл поражда емоция. Емоциите могат да повлияят на действията, които ще предприемем. Следната схема показва по какъв начин са свързани събитията, мислите и емоциите. Тя се използва от много психолози:
Източник: getselfhelp.co.uk
Пример за употребата й е следния: когато в съзнанието ни изплуват тревожни мисли, ще се почувстваме разтревожени. В резултат на това ще предприемем действия, които ще увеличат тревожните мисли и ще подсилят чувството ни на тревожност. Накрая е вероятно да се окажем в един порочен кръг. Кръг, в който негативните мисли, чувства и поведение могат да доведат до страдание и влошено качество на живот. Тази схема показва как поведението, мислите и чувствата са взаимно свързани.
Всъщност събитията и ситуациите, които се случват в заобикалящата ни среда, сами по себе си, обикновено не предизвикват емоции или поведение. По-скоро дадената ситуация се интерпретира индивидуално от всеки човек и мислите са тези, които довеждат до чувствата и последващите действия. Според невролози, думите които изговаряме оформят нашето мислене, поведение и изграждат убежденията ни. Те откриват още, че префронталния кортекс (област в мозъка, отговаряща за по-висшето мислене) е свързана с частта, отговорна за двигателните ни дейности. Тоест, качеството на думите, които мислим и изговаряме имат поразително влияние и могат да подсилват нашите действия.

Как мислите се отразяват на живота, който живеем

Умът е мощно средство. И все пак повечето хора рядко размишляват за своите мисли и още по-рядко ги подлагат на анализ. Всъщност начинът, по който мислим за себе си, се превръща в нашата реалност. Това означава, че ако направим неточни заключения за това кои сме и на какво сме способни, има вероятност да ограничим своя потенциал. Например, ако някой развие убеждението си, че се проваля, ще разгледа всяка грешка, която се появи като доказателство, че не е достатъчно добър. А когато успее да постигне нещо, ще го отдаде на късмета. Всъщност, причината може да не е в липсата на умения или талант, а в мислите, които този човек има. Нашите мисли, които протичат през ума ни ден и нощ, могат да бъдат най-различни. Те могат да бъдат позитивни или негативни, прогресивни или ретрогресивни, в зависимост от вида на информацията, която сме запаметили преди и новата, която добавяме сега. Както вече споменахме, ежедневно през ума ни преминават хиляди мисли. Не можем да обърнем внимание на всяка една от тях, но имаме избор върху кои да насочим вниманието си. И именно изборът, който правим определя ефекта им върху нашия живот. Те оказват влияние върху пет основни зони:
  • самочувствието – чести причини за ниското самочувствие могат да бъдат сравненията с другите хора или фокусът върху минали неуспехи и нежелани обстоятелства, на които сме се натъквали в миналото. Това може да доведе до намаляване на чувството за собствена стойност.
  • моралните ни стандарти – мислите могат да доведат до действия, които да се превърнат в навици, а те на свой ред да придобият характер. Това може да повлияе на моралните ни стандарти.
  • спокойствието – тревожните мисли, например, могат да повлияят на емоциите ни и да спомогнат за нарастване на тревожността. Това неприятно чувство определено би се отразило негативно на начина на живот.
  • нашите успехи или провали – една от причините за нашите успехи е, че вярваме в тях. Ако не вярваме, това би ни обезкуражило и съответно няма да имаме мотивация да предприемем конкретни стъпки и да изпълним конкретни цели, за постигане на успех.
  • влиянието ни върху живота на другите – влиянието, което оказваме на другите, зависи от нашите мисли.


Вашият коментар