Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е популярна форма на психотерапия. Тя има за цел да помогне на хората да променят негативните или безполезни мисловни модели и поведение. Това е основан на доказателства подход. Той е доказано ефективен при лечение на широк спектър от психични състояния. Включително тревожни разстройства, депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Какво е КПТ?

КПТ се основава на идеята, че нашите мисли, чувства и поведение са взаимосвързани и че като променим един от тези компоненти, можем да променим останалите. В КПТ клиентите работят с терапевт, за да идентифицират негативни мисловни модели или когнитивни изкривявания. Например черно-бяло мислене, свръхгенерализация или катастрофизиране. Тези мисловни модели могат да доведат до негативни емоции и поведения, като избягване или отдръпване, които могат да влошат симптомите на психичното здраве.

Как работи КПТ?

Когнитивно-поведенческата терапия обикновено включва няколко стъпки. Първо, терапевтът и клиентът работят заедно, за да идентифицират негативните мисли и поведение на клиента. Това може да включва водене на дневник на мисли или дневник за записване на негативните мисли и ситуациите, които ги предизвикват. След като тези модели бъдат идентифицирани, терапевтът и клиентът работят заедно, за да предизвикат и преформулират негативните мисли.

Например, ако клиент има негативна мисъл като “Никога няма да бъда достатъчно добър”, терапевтът може да помогне на клиента да преформулира тази мисъл, като му задава въпроси като “Какви доказателства имаш за тази мисъл?” или “Има ли друг начин да погледнем на тази ситуация?” Този процес на предизвикване на негативни мисли може да помогне на клиентите да развият по-балансирани и реалистични модели на мислене.

КПТ често включва и поведенчески интервенции, като експозиционна терапия или поведенческо активиране. Експозиционната терапия включва постепенно излагане на клиентите на ситуации или стимули, от които те се страхуват или избягват, докато поведенческото активиране включва насърчаване на клиентите да участват в дейности, които им харесват и намират за възнаграждаващи, дори и да не се чувстват така в началото. И двете интервенции могат да помогнат на клиентите да преодолеят поведението на избягване и да развият по-положителни стратегии за справяне.

Заключение

КПТ е мощна и основана на доказателства форма на психотерапия, която може да помогне на хора с широк спектър от психични състояния. Чрез идентифициране и предизвикване на негативни мисловни модели и разработване на положителни стратегии за справяне, КПТ може да помогне на клиентите да подобрят настроението си и цялостното си функциониране. Ако се борите със симптоми на психично здраве, КПТ може да бъде полезен подход, който да обмислите.

За консултация се свържете с нас на телефон: 0894282241Вашият коментар