Техника за принудително съответствие е експериментална процедура. Чрез нея хората са подтикнати да се държат по начин, който не е в съответствие с техните нагласи, вярвания, ценности или други мисли по даден проблем.

Първоначално процедурата е разработена за изследване на несъответствието между поведение и нагласи. И как то може да мотивира хората да променят позицията си по дадена тема.

Според психологическата теория, когато хората се държат по начин, който не е в съответствие с други важни познания, те изпитват състояние на дискомфорт, подобно на глад или жажда.

За да намалят дискомфорта, те са мотивирани да възстановят последователността чрез промяна на някои от съответните познания.

Интригуващият аспект на парадигмата за принудително съответствие е, че тъй като непоследователното поведение често е невъзможно да се върне обратно, пътят на най-малкото съпротивление за възстановяване на последователността е да се променят съществуващите нагласи или вярвания, така че да са в съответствие с поведението.

По този начин, принуждаването да се съобразят с искане за извършване на несъответстващо действие може да накара хората да оправдаят или рационализират непоследователното поведение.

Техника за принудително съответствие

Техниката за принудително спазване основно изисква хората да направят или кажат нещо, което противоречи на важни нагласи или вярвания.

Например, в оригиналната версия на техниката за принудително съответствие, участниците първо са работили един час върху много скучна задача. Напр. въртене на макари върху дъска.

След това били помолени да помогнат на експериментатора, казвайки на следващия участник, че задачата е много интересна и приятна. За да контролират нивото на дискомфорт, на участниците им предложили 1 или 20 долара. Целта била да кажат на следващия участник, че скучната задача е забавна.

По този начин участниците били подтикнати или принудени да се съобразят с искането да подведат непознат относно естеството на експерименталната задача.

След предоставянето на подвеждащата информация на чакащия студент (който всъщност е съюзник), участниците попълнили анкета за отдела по психология за своя опит в проучването.

Резултати от техника за принудително съответствие

Както било предвидено, участниците, на които е платен само 1 долар за лъжата за задачата, оценили задачата като по-приятна от участниците, на които било платено 20 долара за разказване на същата измислица.

Това означава, че участниците изпитвали дискомфорт от несъответствието между мислите „Задачата беше скучна“ и „Казах на някого, че задачата е приятна“. Дискомфортът за участниците в условието от 20 долара обаче бил намален. Причината е, че имали допълнителна мисъл, която била в съответствие с тяхното поведение. Платена им е голяма сума пари, за да подведат чакащия човек.

За разлика от това, дискомфортът за участниците в условието за долар остава висок. Това е така защото, макар и достатъчен, за да принуди участниците да изпълнят искането, малкото плащане от 1 долар е недостатъчно, за да осигури ясно оправдание. Т.е. съзвучно познание за тяхната нечестност. Участниците в условието 1 долар трябвало да намерят друг начин да намалят дискомфорта си. И тъй като било невъзможно да се върне лъжата, промяната на поведението им не било опция.

Вместо това участниците променили мнението си за това, което са направили. Това станало като променили отношението си към скучната задача. Така участниците в условието с 1 долар намалили дискомфорта си. Те повярвали, че задачата всъщност не е скучна в края на краищата, а била приятна!

Първоначалното изследване имало огромно въздействие в областта на психологията. Отчасти защото разкрило обратен стимулиращ ефект. По-големите награди били свързани с по-малко положително отношение към даден обект. Ясно предизвикателство към идеята, че колкото повече някой е възнаграден за поведение, толкова повече му харесва.

Други изследвания в областта

Той вдъхновил изследователски лаборатории по света да проучат допълнително ефекта на обратния стимул. Също и неговите последици за разбирането на човешкото социално поведение.

Последващи изследвания на обратния стимулиращ ефект довели до няколко еволюции в техниката на принудително съответствие.

Днес най-широко използваната версия изисква участниците да напишат есе с обратна нагласа. В него трябва да изложат позиция по тема, която не е в съответствие с тяхната собствена.

В първото проучване, използващо подхода за писане на есе, студенти от университета Йейл написали есе в подкрепа на агресивните действия, предприети от полицията в Ню Хейвън срещу студенти в кампуса.

Студентите в Йейл били категорично против реакцията на полицията. Обаче били принудени да напишат есе в подкрепа на полицейските действия. Платили им по 0,50, 1, 5 или 10 долара. След това участниците съобщили за отношението си към полицейските действия. Данните разкрили същия обратен стимулиращ ефект: колкото по-малко им било платено за есето им, толкова по-положително било отношението им към полицейските действия.

Предполага се, че колкото по-малко им е било платено, толкова по-голямо неудобство са изпитвали участниците от заявяването на позиция, която не е в съответствие с техните вярвания.

Въпреки това, тъй като не можели да върнат написаното, участниците намалили дискомфорта си, като променили отношението си към проблема.

Изследване на техниката за принудително съответствие разкрива няколко фактора, които влияят върху нивото на дискомфорт и промяната на отношението, произтичащи от непоследователно поведение.

Заключение

Например, промяната в отношението е по-голяма, когато участниците вярват, че са избрали и не са били принудени да се включат в непоследователно действие. Също когато участниците възприемат, че действието е довело до негативни последици, които са могли да предвидят.

Други изследвания оспорват неудобното тълкуване на ефектите от промяната на отношението, наблюдавани при техниката на принудително съответствие.

Някои изследователи предполагат, че логично заключение за поведението, а не мотивация за възстановяване на последователността, е най-достоверното обяснение за обратните стимулиращи ефекти.

Други твърдят, че наблюдаваните ефекти от промяна на нагласите не са реални промени. Те представляват само опити човек да се представи в положителна светлина пред експериментатора.

И двете алтернативни интерпретации обаче по-късно били отхвърлени в изследване, което показва, че възбудата е налице, когато участниците заявяват позиция извън това, което могат да приемат, и че участниците променят нагласите си дори когато експериментаторът няма начин да разбере какво са казали.

Изследователите продължили да изследват психологическите процеси, които допринасят за промените, наблюдавани след принудително спазване.

Скорошни изследвания изследвали променливи, които определят дали хората са мотивирани да променят нагласите си, за да отговарят на тяхното непоследователно поведение, като индивидуални различия в самочувствието, културен произход и други личностни фактори, които влияят на това как хората възприемат непоследователността.

Други изследвания разглеждат как хората реагират, когато важен лидер или връстник се държи по начин, който е в противоречие с важни нагласи и вярвания, поддържани от наблюдателя.

Техниката за принудително съответствие продължава да бъде важен инструмент за изследване на това как несъответствията между поведение и вярвания влияят върху възприятията на даден човек за реалността. Информация: psychology.iresearchnet.comВашият коментар