Разстройства на приспособяването и какво представляват те, ще разберете от текста по-долу.

Всеки реагира, когато нещата не вървят така, както се е очаквало. Някой губи работата си, приятелят/приятелката му скъсва с него/нея, губи пари в бизнес сделка. Природни бедствия например дърво, което пада върху къщата ви, или мазето ви се наводнява заради обилни дъждове създават емоционална реакция.

Емоционалните реакции могат да са и по-дълговременни, например живот в опасен квартал или живот с физически недъг. Това са примери, които са разстройващи.

Когато обаче реакциите на такива събития са непропорционални на сериозността на събитието, това може да се смята за разстройство на приспособяването. Реакцията на събитието може да пречи и на социалното функциониране и изпълнението на работата.

Диагнозата разстройство на приспособяването изисква реакцията на стресиращото събитие да е в рамките на 3 месеца от неговата поява и да не трае повече от 6 месеца.

Макар формалните епидемиологични изследвания на разстройства на приспособяването да са по-редки, отколкото за други разстройства, като тревожност и депресия, в системата на психичното здраве тези разстройства се смятат за често срещани.

Преценките са, че те представляват до 20% от тези, които търсят психотерапия, и около 7,1% от хоспитализираните пациенти. Те са малко по-често срещани при жените, отколкото при мъжете (приблизително 60 на 40 процента).

Макар и доста разпространени, няма особено много изследвания на емпирично подкрепени терапии.

По принцип едни и същи терапии се използват за лечение на ПТСР и тревожност и за разстройствата на приспособяването. Те включват както психо-социална терапия, така и лекарства срещу тревожност.Вашият коментар