Акутно стресово разстройство е кратковременна реакция на травмиращи събития, която трае от 3 дни до 1 месец.

Ако клиничните симптоми продължат след този период, разстройството ще се класифицира като ПТСР. Подобно на ПТСР, травмата може да включва събития като:

  • участие в бойни действия;
  • физическа атака;
  • обир;
  • терористични атаки;
  • мъчение;
  • физическо и сексуално малтретиране;
  • пътнотранспортни инциденти и природни бедствия, например урагани, пожари и земетресения.

Акутното стресово разстройство може да се появи и вследствие на наблюдаването как травмиращи събития се случват на друг човек.

Акутно разстройство – клинични симптоми

Клиничните симптоми след травмата се описват от гледна точка на пет категории.

Първата е интрузивността и може да включва такива симптоми като неволеви дистресиращи спомени, дистресиращи сънища и ярки спомени.

Втората категория е тази на негативното настроение и включва неспособността да се изпитва щастие.

Третата категория са дисоциативните симптоми, например човекът се чувства като в мъгла или е неспособен да си спомни важни аспекти от травмата.

Четвъртата категория са симптомите на избягване. Те включват избягване на ситуации, хора и места, които напомнят на човека за травмата.

Петата категория е тази на симптомите на физиологична възбуда. Те включват нарушения на съня, гневни избухвания, демонстриране на крайна бдителност, проблеми с концентрацията и чувствителност към събития, които карат човека да се стряска. Даден човек може да има симптоми в ограничен брой или във всичките пет категории.

Болестността от акутно стресово разстройство варира от гледна точка на типа травмираща ситуация. По-голям брой (20-50%) се наблюдава, когато травматичното събитие включва физическа атака, изнасилване и наблюдаване на масова стрелба.

Болестността в другите случаи е по-малка. Те включват участие в пътнотранспортно произшествие (13-21%), тежко изгаряне (10%), нападение (19%) и участие в трудова злополука (6-12%).

Като цяло болестността е по-голяма при жените, отколкото при мъжете. На индивидуално равнище редица фактори, включително отрицателни оценки на травмата, силна тревожност като черта, демонстриране на признаци на депресия, суициден риск и ако човекът не е женен или няма работа, са свързани с по-голяма тежест на симптомите на акутния стрес.

Когато обаче тези фактори се отчитат използвайки регресионен анализ, само тревожността като черта, суицидният риск и оценката на травмата прогнозират значимо тежестта на симптомите.

При проблеми, не се колебайте да се свържете с нас за консултация.Вашият коментар