Психичен стрес се преживява, когато ни се случи нещо неочаквано и неконтролируемо. Може да е пожар в сградата, в която сме. Това може да е друг човек, който ни обира в голям град. Стресът може да дойде дори при опит да помогнем, а се окажем в ситуация, която не сме очаквали.

На моменти тези преживявания могат да доведат до силни емоционални реакции. Друг път – до психични разстройства (ПТСР). Освен това, първият епизод на това разстройство често е свързан със психически стресиращо събитие, което се е случило в живота на някого.

Разбирането на начина, по който стресът и травмата са свързани със здравето и психопатологията е сложна задача. Изследванията започват да разкриват ролите, които тези фактори играят в психопатологията. Някои разстройства имат ясни взаимоотношения със стреса и травмата. По определение ПТСР е недвусмислено резултат от травматични преживявания. По същия начин хората с депресия е от 2,5 до 10 пъти по-вероятно да са преживели скорошно негативно стресиращо съществено житейско събитие, отколкото недепресираните. Освен това тежкият стрес и травмата от малтретиране и пренебрегване през детството са свързани с депресия, злоупотреба с алкохол и престъпно поведение. При разстройства като шизофренията и биполярното разстройство стресът може да засилва симптомите.

Като цяло, ранният психичен стрес е бил асоцииран с по-късното психично и соматично здраве. Един път към промените в психичното и соматичното здраве е това, че стресиращите преживявания променят както психичните, така и физиологичните реакции на бъдещите стресиращи преживявания.

Тези промени може да са свързани с психологически фактори, развитийни промени в мозъка, генетични фактори, епигенетични модификации, ендокринни фактори и икономически и социални фактори.Вашият коментар