Страх е една от седемте универсални емоции, изпитвани от всеки по света. Той възниква със заплахата от нараняване, физическо, емоционално или психологическо, реално или въображаемо. Въпреки, че традиционно се смята за „отрицателна“ емоция, страхът всъщност играе важна роля за нашата безопасност, тъй като ни мобилизира да се справим с потенциална опасност.

Универсалната причина за страха е заплахата от вреда, независимо дали е реална или въображаема. Тази заплаха може да повлияе на физическото, емоционалното и психологическото ни състояние. Въпреки че има определени неща, които предизвикват страх, можем да се страхуваме от почти всичко.

Кои са трите типа страх?

Съществуват три базови типа страх.

Рационален страх

Този тип възниква там, където има реална, непосредствена заплаха. Например, ако някой размахва нож срещу вас, страхът от наръгване е рационален страх. Страхът от смъртта също е рационален, например.

Първичен страх

Този тип се определя като вроден, програмиран в нашия мозък. Това са страхове като арахнофобия или офидиофобия (страхът от змии). Те са естествени страхове поради човешката еволюция. Човек, който се страхува от змии е по-малко вероятно да бъде ухапан от такава, отколкото човек, който не се страхува и следователно хората със здравословен страх имат по-висок процент на оцеляване.

Ирационален страх

Ирационалните страхове са тези, които нямат логичен смисъл и могат да варират значително от човек на човек. Едната половина на мозъка ви е уплашена, а другата половина не разбира защо. Такива са например страхът от клоуни или от призраци.

Как мозъкът обработва тази емоция?

Страхът се изпитва в ума, но предизвиква силна физическа реакция в тялото. След като страхът бъде разпознат, амигдалата (малък орган в средата на мозъка) започва да работи. Този орган предупреждава нервната система и предизвиква реакция на страх в организма. Освобождават се хормони на стреса като кортизол и адреналин. Кръвното налягане и сърдечната честота се увеличават. Дишането става по-бързо. Кръвният поток също се променя. Кръвта всъщност тече от сърцето към крайниците, което улеснява удара и бягството. Тялото се подготвя да се „бие“ или да „бяга“.

Защо е важно да познаваме как работи страха?

Страхът ни предупреждава за опасността и ни подготвя да се изправим пред нея. Чувството на страх е много естествено и може да бъде полезно в определени ситуации. Страхът е като предупреждение, като сигнал, който ни предупреждава. Както всички емоции, тази може да бъде лека, умерена или силна, в зависимост от ситуацията и човека.

Ако вие изпитвате ирационални страхове, които са деструктивни, можете да се свържете с нас за консултация. Когнитивно-поведенческата терапия е ефикасен метод за справяне с такъв тип страхове.Вашият коментар