18 факта за шизофренията

 1. Шизофренията по принцип се диагностицира на базата на присъствието, на позитивни симптоми заедно с нарушена социална функция в отсъствието на значими, свързани с настроението симптоми, друга разпознаваема неврологична болест или употреба на психоактивни вещества, които могат да обяснят психотичните симптоми.
 2. Нозологичните (болестните) граници между шизофренията и другите психиатрични разстройства са неясни.
 3. Между пациентите има съществена хетерогенност в невробиологията, клиничните проявления, хода и реагирането на лечението.
 4. Шизофренията се характеризира със смес от позитивни, негативни симптоми, дезориентация, когнитивни, психомоторни симптоми и такива, свързани с настроението.
 5. Тежестта на различните групи симптоми варира сред пациентите и в хода на болестта.
 6. Наблюдава се генерализирано, но силно изменчиво когнитивно нарушение.
 7. Може да има допълнително специфично нарушение в диапазон от когнитивни функции (например изпълнителските функции, паметта, психомоторната скорост, вниманието и социалното познание).
 8. Наблюдава се по-висок процент на случаи на затлъстяване и сърдечносъдови болести.
 9. Наблюдава се по-голямо разпространение на тютюнопушенето и употребата на други психоактивни вещества.
 10. Има увеличена суицидност.
 11. Наблюдава се известно специфично за фазата увеличение на агресивното поведение.
 12. Има значителни преморбидни нарушения у съществен процент от пациентите.
 13. Началото на психотичните симптоми обикновено е през юношеството или ранната зряла възраст.
 14. Симптомите започват да се проявяват по-рано при мъжете.
 15. Има приблизително удвояване на възрастово стандартизирана смъртност.
 16. Шизофренията често е хронично и рецидивиращо разстройство с по принцип непълни ремисии.
 17. Социалните резултати включват намалени нива на трудова заетост и финансова независимост и повишена вероятност хората с шизофрения да са бездомни или лишени от свобода
 18. Лош изход се прогнозира от мъжкия пол, ранното начало на симптомите, продължителността на периода преди започване на лечението и тежестта на когнитивните и негативните симптоми.

Инфо: Уилям Дж. РейВашият коментар