Преди да ви дадем определение за привързаност, нека първо попитаме:

Какво ще стане, ако ви кажем, че вече знаем най-добрия показател за това колко добре ще се справя едно дете в живота – независимо от това, по какво го измерваме? Това е невероятно, нали? Нарича се привързаност.

Привързаност е основната рамка за разбиране на човешката връзка. Тоест колко добре човек е свързан с другите. Ранните връзки създават модел за по-късни връзки в живота. Ето защо нашите най-ранни връзки, връзките между бебето и неговите гледачи/родители/възрастни са толкова важни. Как изглежда всичко това?

Възникване на теорията за привързаност

Теорията за привързаност първоначално е разработена от Джон Боулби (1907 – 1990), британски психоаналитик, който се опитва да разбере силния дистрес, изпитван от бебета, които са били разделени от родителите си.

Джон Боулби
Джон Боулби

Боулби забелязва, че разделените бебета прибягват до необикновени усилия (напр. плач, вкопчване, трескаво търсене), за да предотвратят раздялата с родителите си или да възстановят близостта с липсващ родител.

По времето на първоначалните писания на Боулби психоаналитичните автори смятали, че тези изрази са прояви на незрели защитни механизми, които работят за потискане на емоционалната болка, но Боулби отбелязва, че такива изрази са общи за голямо разнообразие от видове бозайници и спекулира, че тези поведения може изпълняват еволюционна функция.

По-късно психологът Мери Ейнсуърт идентифицира три основни типа привързаност чрез своето изследване: сигурна привързаност, амбивалентно-несигурна привързаност и избягваща-несигурна привързаност. В по-късни изследвания Мейн и Соломон добавят четвърти стил на привързаност, наречен неорганизирано-несигурно привързване. Нека да разгледаме тези четири стила на привързаност.

Стилове на привързаност

Привързаност на сигурността

Дете с привързаност на сигурността има чувство за сигурност в света. Това дете има родители, които последователно отговарят на неговите нужди. То знае, че е обгрижвано и обичано. Ако плаче, ще дойде родител. Ако е гладно, ще бъде нахранено. Ако родителят си отиде, той или тя ще се върне отново.

Наистина е важно да споменем, че никой родител не прави това правилно в 100% от времето. Всъщност родителят може да го направи правилно около 40% от времето и въпреки това детето да развие сигурна привързаност. Но основната разлика тук е, че родителите полагат всички усилия да поправят всички емоционални щети или нарушения чрез извинение и искрени усилия да се справят по-добре, когато нещата не вървят добре. Така че е добре и да объркате, да се поправите. Родители и попечители, които са насочили вниманието си към детето си и показват сигурност и любов, могат да развият сигурна привързаност.

Амбивалентно-несигурно привързване

На противоположния край на спектъра е това, което обикновено се нарича несигурна привързаност. Амбивалентно-несигурна привързаност възниква, когато родителят не е последователен в грижата за нуждите на детето. Например, това може да е родител, който веднъж се грижи за плачещо бебе, но следващия път, когато то плаче, родителят го игнорира. Това е объркващо за малко дете или бебе. Сега то е оставено да се чуди във вътрешния си свят: „Ако плача, ще се погрижи ли някой за мен?“ или „Понякога татко ме обича, а понякога не.“ В резултат на това отглеждането с този тип привързаност може да накара детето да се държи незаинтересовано или двусмислено спрямо полагащият грижи, като начин да прикрие страданието, което може да почувства, когато е объркано или оставено само. Тази амбивалентност може да попречи на детето да формира силни, положителни емоционални връзки с полагащият за него грижи. Децата с амбивалентно-несигурна привързаност често са силно тревожни.

Избягващо-несигурно привързване

Децата, които развиват избягваща-несигурна привързаност, често имат нужди сведени до минимум или на които изобщо не им се отговаря. Например родител, който отговаря на плачещо дете с „Добре си. Ставай. Спри да хленчиш като бебе.“ Може да е дете, което показва на майка си нещо, което е направило в училище, а тя му казва да я остави на мира, защото е твърде заета. Този пренебрежителен стил на родителство е вреден за малките деца, които разчитат на родителите си не само за физически, но и за емоционални нужди. Дете, растящо в тази среда, може да изтълкува този отговор като обезценяване на него като личност и може да не продължи да опитва да се свързва емоционално с други хора. Децата с избягваща-несигурна привързаност са тези, които се насочват „навътре“. Те често са тихите, интровертни деца, които стоят „под радара“.

Дезорганизирано-несигурно привързване

Това наистина е най-вредният от трите несигурни стила на привързаност и е резултат от изключително непредвидимо родителство. Децата с дезорганизиран-несигурен стил на привързаност често живеят с родител, който е ужасен, ужасяващ или и двете. Ако дете плаче, родителят може да извика: „Защо плачеш?!” Понякога родителят може да минимизира поведението, а друг път може да избухне за поведението на детето. Децата, които живеят в домове с домашно насилие, често имат дезорганизирана привързаност – децата в тази ситуация често се страхуват да бъдат у дома. За съжаление, без намеса децата, които имат този тип стил на привързаност, могат да се сблъскат с негативни последици за цял живот. Децата с дезорганизирана-несигурна привързаност често са децата „извън контрол“. Те трудно се саморегулират и обръщат болката си навън – към другите.

Но има и добри новини! Всичко, което е необходимо, е сигурна връзка с един грижовен възрастен, за да промените живота на детето. Така че, ако едно дете расте в дом с несигурна привързаност към своя полагащ грижи човек, то може да формира сигурна привързаност към баба и дядо, учител, съсед, семеен приятел или друг, грижовен, достоен за доверие възрастен. Стабилното разбиране на привързаността може да помогне на тези, които работят с деца, да разберат по-добре откъде идва детето и защо се държи по този начин. Тази гледна точка може да помогне на възрастните да разберат силното въздействие на взаимоотношенията върху подпомагането на развитието на децата.

Информация: momentousinstitute.orgВашият коментар