Пирамидата на Маслоу – какво мотивира действията ни?

Маслоу вярва, че физиологичните и психологическите нужди мотивират нашите действия.

Пирамидата на Маслоу или т.н. „йерархия на потребностите“ на Ейбрахам Маслоу е сред най-известните теории, отнасящи се до мотивацията. Според нея действията ни биват мотивирани от преминаващи от основни към сложни физиологични и психологически нужди.

Теория на йерархията на потребностите на Маслоу

Концепцията за т.н. „йерархия на потребностите“ е представена от Ейбрахам Маслоу, първоначално в негова статия. Това се случило през 1943 година, а статията се наричала „Теория на човешката мотивация“. След това (заради подредбата си наричана „пирамида“) пирамидата на Маслоу е представена и в книгата му, наречена „Мотивация и личност“.

Според пирамидата на Маслоу, за да преминат към по-висши цели като самоактуализирането, например, хората първо са мотивирани да задоволяват основни нужди.

Характерните за онова време школи като бихевиоризма и психоанализата се фокусирали най-вече върху проблематичното поведение, докато Маслоу се интересувал повече кое прави хората щастливи и самите те какво предприемат за постигането на тази си цел.

Според Маслоу, хората имали вродено желание за самоактуализиране. Тоест те искали да бъдат всичко, което могат да бъдат. Но за достигането на такава крайна цел, трябва да бъдат задоволени първо по-основни нужди. Например потребности като безопасност и храна, самочувствие и любов.

Като хуманист, Маслоу вярвал, че подобно на инстинктите, тези потребности са от основно значение за мотивиране на поведението.

Така известната пирамида на Маслоу се състои от 5 различни нива. Най-ниското е свързано със  „физиологичните нужди“.

Физиологични нужди

Това са тези потребности, жизненоважни за оцеляването. Например:

 • храна и вода;
 • дишане;
 • хомеостаза;

Други такива нужди са потребността от въздух, регулация на температурата, наличието на подслон и също така облекло. Към физиологичните нужди Маслоу добавя и сексуалното размножаване именно в това ниво на йерархията, понеже тази дейност е от основно значение за оцеляване и размножаване на вида.

Нужда от сигурност и безопасност

Следващото, второ ниво от пирамидата на Маслоу включва малко по-сложни нужди. Потребността от сигурност и безопасност.

Сред основните неща, които искат хората в живота си е да има ред и контрол. Някои потребности, свързани с тях са:

 • финансова сигурност;
 • здраве – добро физическо и психическо;
 • безопасност срещу инциденти и наранявания;

Получаването на здравни грижи, намирането на работа и пестенето на пари и наличието на здравна застраховка са примери за действия, предприети заради потребностите за безопасност и сигурност.

Социални нужди

Тези потребности от пирамидата включват принадлежността, приемането и любовта. На това ниво хората действат на база емоционални взаимоотношения. Такива, задоволяващи този тип потребности са:

 • приятелства;
 • романтичните и семейни връзки;
 • социални и обществени групи;

Избягването на негативни ситуации като самотата, безпокойството и депресията се случват с помощта на другите хора, които осигуряват любов и приемане. Личните отношения са от огромно значение, както и участието в групи – като книжни клубове, спортни отбори или друг вид групови дейности.

Нужда от уважение

Следващото – 4-то ниво от пирамидата на Маслоу включва нуждата от признателност и уважение.

След задоволяването на първите три нива, идва ред на потребността от уважение, която оказва голямо влияние в мотивиране на поведението.

На това четвърто ниво е все по-важно за дадения човек спечелването на признателност и уважение от другите. На това ниво, хората желаят да постигат неща и усилията им да бъдат признати. Чувството за престиж и постижения, както и потребностите от уважение спомагат за увеличаване на самочувствието и личната стойност.

Тук е мястото, където хората да усетят, че са ценени от останалите и да почувстват, че допринасят за света. Тоест, участие в различни професионални дейности, наличието на академични постижения, наличието на лични хобита или отборно участие са сред нещата, които спомагат за задоволяване на нуждата от уважение.

Това състояние на задоволяване потребността от уважение, повишава увереността в способностите. И обратно. Тези хора, които са с ниско самочувствие и не са уважавани от другите могат да развият чувство на малоценност.

Самоактуализация

Най-горното ниво – петото от пирамидата на Маслоу е потребността от самоактуализация. Този тип хора са самоосъзнати и се интересуват от личностното си израстване. Те не се интересуват особено от мнението на другите и се фокусират върху реализацията на своя потенциал.

„Какъвто може да бъде човек, такъв трябва да бъде“, обяснява Маслоу, имайки предвид необходимостта хората да постигнат пълния си потенциал като човешки същества.

Маслоу казва за самоактуализацията: „Тя може да бъде описана свободно като пълноценно използване и експлоатация на таланти, способности, потенциал и т.н. Такива хора изглежда се реализират и правят най-доброто, на което са способни. Те са хора, които са се развили или се развиват до пълния ръст, на който са способни.”

Напредване през пирамидата на нуждите

Изображение: mdpi.com

Вече няколко пъти споменахме думата „пирамида“. Именно в такъв вид се визуализира йерархията на нуждите, на Ейбрахам Маслоу. И както вече обяснихме, на дъното, на първото и най-ниско ниво са най-основните човешки нужди, а на върха са най-сложните.

Според Маслоу, потребностите в пирамидата трябва да бъдат удовлетворени последователно. Първо най-ниското ниво, тогава следващото.

Най-отгоре, на върха на пирамидата е необходимостта от лично уважение и усещането за постижения. Според Маслоу, самоактуализацията е важна за израстването и развитието на личността така че да се постигне индивидуален потенциал.

Различни видове нужди

Пирамидата на Маслоу може да бъде разделена на два типа нужди: нужди от дефицит и нужди от растеж.

 • Потребности от дефицит: Нуждите от най-ниските нива като социалните и физиологичните, например възникват заради лишения. Задоволяването им е от жизнено важно значение за избягването на неприятни чувства и последствия.
 • Нужди за растеж: Това са потребностите, на върха на пирамидата. Те не произхождат от липсата на нещо, а от желанието на човек да израсне като личност.

Въпреки, че според теорията би трябвало потребностите да се изпълняват последователно, йерархично, Маслоу отбелязва, че този ред не винаги следва стандартната прогресия.

Той посочва като пример нуждата на някои хора от самоуважение като по-важна отколкото потребността от любов. За други пък творческата реализация може да измести базовите потребности.

Критика на теорията на Маслоу

Теорията на Ейбрахам Маслоу доби огромна популярност не само в психологията, но и извън нея. В сфери като бизнеса и образованието, например. Въпреки това, срещу тази концепция също има критика. Най-дългогодишни възражения са:

 • Нуждите не следват йерархия: Въпреки наличието на изследвания в полза на теорията на Маслоу, повечето такива не постигат успех в обосновката за идеята, за „йерархия на потребностите“. Малко доказателства са налични за йерархичният вид и класирането на тези потребности.
 • Теорията е трудна за тестване: Други критики са свързани с определението за „самоактуализацията“. Оказва се, че е трудна за научно тестване. Освен това изследването на Маслоу се базира на доста ограничена извадка от индивиди.

Въздействие на пирамидата на Маслоу

Въпреки тези критики, обаче, пирамидата на Маслоу е част от важна промяна в психологията. Това е така, защото психологията на Маслоу (която е хуманистична) се фокусира върху развитието на здрави хора, а не върху ненормално развитие и поведение.

Както вече споменахме има доста малко изследвания за теорията на Маслоу, но теорията му за йерархия на потребностите е доста популярна в психологията и не само. Така, през 2011 година изследователи от Илинойския университет решили да изпитат тази пирамида.

Изследвайки хора от различни култури, те открили, че задоволяването на нуждите е свързано много силно с щастието, а самоактуализацията и социалните нужди са от голямо значение, дори когато някои от най-основните нужди не са задоволени.

Тоест, такъв тип нужди могат да са мощни мотиватори на поведението и не е задължително да са в йерархичната форма, описана от Маслоу.

Разширената йерархия на потребностите

През 1970 г. Маслоу надгражда първоначалната си йерархия, за да включи три допълнителни потребности на върха на своята пирамида, за да станат общо осем:

 • Когнитивни потребности. Съсредоточават се върху знанието. Хората обикновено искат да научат и знаят неща за своя свят и местата си в него.
 • Естетически потребности. Отнасят се до оценяването на красотата и формата. Хората могат да задоволят тази нужда, като се наслаждават или създават музика, изкуство, литература и други творчески изрази.
 • Трансцендентностни потребности. Маслоу вярвал, че хората са принудени да гледат отвъд физическото аз в търсене на смисъл. Да помагаме на другите, да практикуваме духовност и да се свързваме с природата са няколко начина, по които можем да посрещнем тази нужда.

Защо пирамидата на Маслоу е важна?

Основата на теорията на Маслоу е, че ние сме мотивирани от нуждите си като човешки същества. Освен това, ако някои от най-важните ни нужди не са задоволени, може да не сме в състояние да напреднем и да посрещнем другите си нужди.

Това може да помогне да се обясни защо може да се чувстваме „заседнали“ или немотивирани. Възможно е най-критичните ни нужди да не са задоволени, което ни пречи да бъдем възможно най-добрата версия на себе си. Промяната на това изисква да разгледаме от какво се нуждаем, след което да намерим начин да го получим.

Информация: verywellmind.comВашият коментар