Всеки има своя собствена уникална връзка с ученето и начинът на мислене. Някои го свързват с училището и изпитват негативни чувства към него, а други го намират за изключително положително.

Във всеки случай, за да преосмислите връзката си с ученето и да мотивирате или засилите страстта си към него, нека разгледаме модел, разработен от Карол Двек – професор по психология в Станфордския университет.

Нейният модел прави разлика между два вида нагласи: това, което тя нарича „фиксирано мислене“ и „мислене на растеж“.

Разпознаване на „фиксираното мислене“

Фиксираният начин на мислене се характеризира с човек, който смята, че способността му да расте и да се развива е предварително определена и ограничена.

Ако имате фиксирано мислене, вие имате статичен поглед върху това, което сте способни да направите. Фиксираният начин на мислене се характеризира с психологически ограничения, често наричани „ограничаващи вярвания“.

Първото ограничаващо вярване се нарича „заучена безпомощност“. Тя е резултат от негативни преживявания, като например наказване или унижение чрез слаби оценки в училище. Този вид негативен опит може да създаде много песимистичен поглед върху способността ви да учите.

Друг тип кондициониране е „моделирането“. Като се обграждате с хора, които споделят и изразяват фиксирано мислене, вие обикновено започвате да имитирате същото поведение и вярвания. С други думи, фиксираното мислене е заразно.

Както и да обясняваме тези психологически условия, резултатът е същият: Развитието на нездравословна връзка с ученето. И по-специално, нездравословна връзка с провала и критиката. Вместо да ги разглеждат като възможност за учене, хората с фиксирано мислене обикновено гледат на провала и критиката като на възпиращ стимул да научат повече. Но провалът е провал само ако не се поучим от него. Всъщност провалът е важна част от процеса на учене на всеки.

Особено харесвам концепцията за „отлични грешки“ – тези, които се случват, когато полагате най-добрите си усилия. Това често са възможности за растеж, тъй като не са свързани с вашите усилия, а по-скоро с вашите знания и способности – които винаги могат да бъдат подобрени чрез учене.

Фиксираният начин на мислене също се подхранва от идеята, че се раждаме с определено „количество“ интелигентност, което остава непроменено през целия ни живот. Това беше и първоначалната идея зад IQ: измерването на вашия фиксиран „коефициент на интелигентност“.

За щастие, сега знаем, че тази идея изобщо не съответства на нашата биологична реалност.

Това сме научили от областта на неврологията – науката за мозъка. Доказателствата са ясни – вашият мозък е силно пластичен и непрекъснато се променя. Всъщност вашият мозък създава нови връзки от момент на момент през целия ви живот.

Като човешки същества се учите през цялото време, но лекотата, ефективността и радостта, с които учите, ще зависят от това как развивате способността си да учите.

„Мислене на растеж“

Обратното на фиксираното мислене е мисленето на растеж. Нагласата за растеж се характеризира с възгледа, че интелигентността и способностите не са предварително определени или ограничени, а по-скоро, че те се развиват и еволюират.

Хората с мислене на растеж показват повече издръжливост и постоянство, когато срещат пречки. Те разбират, че не могат да овладеят нещо без усилия и трудности и това ги тласка активно да търсят обратна връзка и критика.

Нагласата за растеж е оптимизъм, решителност и смирение.

Негативните модели на мислене могат да попречат на вашето учене и израстване. За щастие те могат да бъдат подобрени. Един от най-добрите и ефективни методи за постигането на тази цел е Когнитивно-поведенческата терапия. За консултация, можете да се свържете с нас.

Информация: openclassrooms.comВашият коментар