Граничното личностно разстройство е психично заболяване, което повлиява на начинът на мислене и на начинът, по който се чувствате спрямо вас и другите. Причинява проблеми в  ежедневното функциониране. Включва проблеми с представата за себе си, трудности при управлението на емоции и поведение, както и модели на нестабилни връзки.

Терминът „гранична личност“ за първи път е споменат в САЩ от американският психолог Адолф Стерн през 1938-ма година. Това е важен факт, тъй като повечето други разстройства на личността са описани за пръв път в Европа. Та Стерн описал група от пациенти, които „не се вписват нито в психотичната, нито в психоневротичната група“. Така въвежда термина „граничен“, за да опише това, което наблюдавал, защото „граничело“ с други условия.

Симптоми на гранично личностно разстройство

ГЛР може да се прояви по много различни начини, но специалистите по психично здраве са групирали симптомите в 9 основни категории:

  1. Страх от изоставяне;
  2. Нестабилни връзки;
  3. Неясна или променяща се представа за себе си;
  4. Импулсивно и саморазрушително поведение;
  5. Самонараняване;
  6. Екстремни емоционални колебания;
  7. Хронично чувство на празнота;
  8. Избухливост и гняв;
  9. Чувство на подозрение или липса на връзка с реалността;

Причини за появата на ГЛР

Причините за появата на гранично личностно разстройство могат да бъдат различни. Например генетични. Гени, които сте наследили от родителите си могат да ви предразположат към развитието на ГЛР.

Проблеми с химикали в мозъка може да са друга причина за развитието на това психично заболяване. Наблюдавано е, че много хора с ГЛР имат проблеми с невротрансмитери в техните мозъци и в частност със серотонина. (За справка невротрансмитерите представляват химикали, използвани от мозъка за пренасяне на сигнали между мозъчните клетки.)

Според проучвания, проблем с изграждането и развитието на мозъка също може да причини гранично разстройство на личността.

И не на последно място фактори от заобикалящата ни среда като например да сте жертва на емоционално, физическо или сексуално насилие, да бъдете изложени на дългосрочен страх и дистрес като дете или да бъдете пренебрегвани от един, от двамата родители, също могат да доведат до гранично личностово разстройство.

Лекува ли се?

Все още не е открит лек срещу това психично заболяване. Има, обаче различни начини да бъде контролирано.

Например физическите упражнения, грижата за себе си, поддържането на заетост и вземането на почивки са ефективни начини за справяне с ГЛР.

Ако имате съмнения за наличие на Гранично личностно разстройство или изпитвате затруднения с изграждането на здравословни навици, които да ви помогнат с контрола на това състояние, свържете се с нас за консултация.Вашият коментар