Често може да ни се случи да протакаме изпълнението на определени задачи поради различни причини. (Разгледайте статията за прокрастинация за повече подробности).

Един от начините за справяне с отлагането е чрез ефективно и целенасочено управление на времето. Това може да стане с така наречената техника “помодоро”.

Помодоро е техника за управление на времето, разработена от авторът Франческо Чирило през 80-те години на XX век.

За целта първоначално се използвал кухненски таймер, чрез който да се раздели работата на времеви интервали – обикновено с дължина 25 минути, разделени от кратки почивки. Всеки интервал бил познат като „помодоро“. Причината – названието идва от италианската дума за домат, след като е използван кухненски таймер с формата на този зеленчук.

Оригиналната техника Помодоро се състои от шест стъпки:

  1. Определяне на задачата, която трябва да се изпълни;
  2. Настройване на помодоро таймера (обикновено на 25 минути);
  3. Работа върху задачата в посоченото време;
  4. Приключване на работа по задачата, когато времето (например 25 минути) свърши и „удари звънеца“ като следва кратка 5-10 минутна почивка.
  5. Ако са завършени по-малко от три помодоро цикъла се върнете на стъпка 2 и повторете, докато направите поне три помодоро цикъла.
  6. След като завършите три помодоро цикъла, направете още един – четвърти помодоро цикъл и си вземете по-дълга почивка (обикновено 20-30 минути). След като почивката приключи се върнете на стъпка 2.

Идеята на тази техника е да намали ефекта от вътрешните и външни прекъсвания върху фокуса. Същевременно да увеличи продуктивността, разделяйки работният ден на силно фокусирани части, разделени от кратки почивки.

Техниката се оказва изключително ефективна, защото поставя на фокус консистентността, вместо перфекционизма.

Техниката Помодоро бива широко популяризирана чрез редица приложения и уеб сайтове, осигуряващи таймери и инструкции, чрез които да се изпълнява.

Използвана е от обикновени студенти до СЕО-та на големи компании.

Въпреки широкото разпространение, обаче, тези интервали от време не са подходящи за някои хора и по-скоро ги изкарва извън фокус заради кратките почивки точно, когато се фокусират.

Ето защо за такива хора е по-подходящо интервалите да са по-големи. Например 40-50 минути или модифицирани според тяхното лично ниво на фокус, така че да им е полезно разделянето на работният ден, на интервали.

Ако дори тази техника не спомогне да решите проблемите, които изпитвате с управлението на времето, може би е необходима намесата на психолог, който да ви помогне да установите бариерите, които пречат на вашите фокус и ефективност.

В този случай можете да запазите час за консултация с психолог.Вашият коментар