Терминът „когнитивен дисонанс“ се използва, за описването на психически дискомфорт, резултат от притежаването на две противоречиви вярвания, ценности или нагласи.

Това е теория от социалната психология, формирана от американският психолог Леон Фестингър в началото на 50-те години, на миналия век.

Може да възникне в резултат от различни причини. Например, ако човек изпадне в ситуация, в която е принуден да извърши действие, несъвместимо с неговите вярвания.

Друга причина може да е взимането на решение. Това е така, защото решенията включват избор на една алтернатива пред друга, което означава приемане на недостатъците на даден избор.

Например, ако човек получи предложение за работа в страхотен град, но приемането на предложението означава да отиде далеч от семейството и приятелите си. И двата избора имат положителни и отрицателни страни. Ако човекът приеме работата, ще му липсват близките, но ако откаже предложението, ще пропусне възможностите, които му предлага новия град.

Полагането на усилие също може да доведе до когнитивен дисонанс. Повечето хора са склонни да отдават по-висока стойност на ценностните цели или елементи, изискващи много усилия за постигане.

Тъй като когнитивният дисонанс е некомфортно чувство, човек може да прибегне до промяна на поведението си, за да облекчи неприятното усещане и за да възстанови баланса. Това неприятно усещане може да се прояви като стрес, безпокойство, срам, съжаление, неудобство или чувство на негативна собствена стойност.

То може да повлияе на мислите, решенията, поведението, вярванията и като цяло на психическото здраве.

Как да се справите с когнитивен дисонанс?

Има няколко начина за намаляване или разрешаване на този вътрешен конфликт.

Промяната на съществуващите вярвания, нагласи, мисли, идеи, поведение или информация ще елиминира психическия конфликт.

Добавянето на нови вярвания, информация, поведение, мисли и идеи, както и намаляването на важността им също могат да спомогнат за редуциране или премахване на психическото напрежение.

Това може да се постигне с упражнения или с терапия.

Психотерапията е ефективен начин за промяна на изкривени мисловни модели, които могат да са причина за когнитивен дисонанс.

Ако често изпитвате неприятни усещания, когато взимате решения или трябва да направите някакъв избор, ви съветваме да се посъветвате със специалист – психолог, психотерапевт, който най-добре и професионално може да оцени вашето психично състояние.

При нужда от консултация, свържете се с нас.Вашият коментар