Ревността е несигурност съмнение в истинската любов и вярност на любимия. Тя се появява, когато не получаваме любов в такава степен, каквато отдаваме.

Ако проявявате болезнената ревност е почти невъзможно да се справи сам. Посещението при психолог или психотерапевт е задължително.

Ревността е сложно чувство, което включва любов, омраза и завист.

Ревността се съпътства с отрицателни чувства: безпомощност, мъка, гняв, несигурност, отхвърленост, самота, ненавист, отмъщение.

Тя е проява на ниска самооценка и себеуважение от страна на ревнуващия. Човек изпитва съмнение в своето очарование. Той вече не се чувства единствен и незаменим за партньора си.

Причини за ревността:

  • чувство за малоценност, незначимост на ревнуващия;
  • доказана изневяра;
  • липса на внимание, уважение;
  • партньора не отговаря със същата любов и всеотдайност;
  • съмнение за изневяра, допускане на друга връзка;
  • охлаждане в интимните отношения;

Ревността се явява положително чувство, когато се съпровожда с желание за възвръщане и запазване любовта на интимните отношения, със загриженост за другия, изглаждане на конфликтите и различията.

Ревността е нежелано чувство, когато подтиква към гняв, омраза, отмъщение или изневяра като реванш.

Основните чувства и преживявания при завистта са :

ЗАВИСТ- ГНЯВ- ОМРАЗА- СТРАХ (БЕЗПОКОЙСТВО)- ТЪГА.

Агресивната триада: ревност-омраза-гняв е много опасна. Тя може да подтикне до агресивни действия, нанасящи вреда на другите- физическа разправа и убийство.

Как да преодолеем ревността

При проява на ревност проведете разговор, в който да изясните причините за съмненията – от какво е недоволен партньора, какво иска да получи от вас. Откровен диалог, разбиране на другия, корекция на поведението и компромиси – това е пътят за отстраняването на ревността. Всеки от двамата не трябва да допуска с поведението да дразни другия и да предизвиква съмнение у него.Вашият коментар