Една от главние причини за стресовите ситуации и депресивните състояния е , че хората съжаляват и се ядосват за допуснатите грешки в миналото и се обезпокояват за последствията от тях в бъдещето.

 Мислите и чувствата относно миналото могат да бъдат:

  • вредните чувства – съжаление, самообвинение за минали грешки, мъка, безпокойство за лоши последствия в бъдещетото вследствие на грешки от миналото
  • положителните (градивните) мисли включват: 
  1. Анализиране и установяване на причините за непрятното събитие или грешките, неуспехите;
  2. Изводи (поуки) от допуснатите грешки или от слабата превантивна дейсност
  3.  Съставяне на конкретен план за предотвратяване неприятните събития в бъдеще и позитивна промяна в себе си.

Затръшнете врата на миналото !

Забравете и отхвърлете от съзнанието си всички отрицателни мисли за неприятности в миналото! Тези мисли са вредни за вашия организъм, за вашето настояще и бъдеще.

Лошите мисли са в съзнанието ви, защото вие допускате да се появят. За избягване на отрицателните мисли за миналото може да ви помогнат следните утвърждения: Аз не мисля за миналите си грешки, не се ядосвам за минали неща” и ако все пак ви мине такава мисъл през съзнанието, веднага я отхвърлете, като си повтаряте : “Аз няма да допусна лошите мисли за миналото да разяждат моето съзнание и да ми пречат да постигна успехи в бъдещето”.

“Миналото е невъзвратимо .”

Задайте си въпросите : Има ли смисъл да се безпокоя за последствията от миналото и да се ядосвам? Какво ще постигна с това? Ще върна ли миналото, може ли да поправя стореното? – НЕ. С това ще изразходвам напразно жизнената си енергия и ще попреча на дейността си в настоящето и бъдещето.

Не се самообвинявайте за  грешките в миналото!

Грешка наричаме постъпка, която окачествяваме като лоша и неефективна, с която не сме постигнали желаните резултати. По-точно ще бъде да ги наречем не грешки, а неефективни ходове (постъпки), които не са довели до желания резултат. Много опасно е, ако допуснем да ни завладеят тези съжаления с дни и месеци, защото това може да ни доведе до хронично безпокойство и депресия.

Да кажем, че отчитате дадена постъпка или поведение за грешка, т.е. не сте постъпили по най-добрия начин. Но вие сте постъпили така, както сте считали за правилно съобразно жизнения си опит и знанията за живота, които сте притежавали, и не сте могли да постъпите по друг начин- затова не се самообвинявайте , а разберете себе си.

В миналото не сте считали, че това е грешка– така сте мислели за правилно и така сте могли да постъпите.

Ако не успеета да се справите сами с лошите мисли, не отлагайте, потърсете психолог или психотерапевт.Вашият коментар