Шизоидното личностово разстройство се характеризира с всепроникващ модел на откъсване от социалните взаимоотношения и ограничен спектър от емоционална експресия. Тези хора са традиционно самотници. Другите ги възприемат като недостъпни, дистанцирани или неангажирани. Обикновено тези хора биват описвани като нежелаещи близки отношения, нямащи приятели и търсещи уединени дейности. Шизоидната личност е едно от най-малко изследваните разстройства с много ограничен брой емпирични изследвания. Болестността варира от 3,1 % (2004) до 4,9 % (2007).

Диагностичните критерии за шизоидното личностово разстройство описват човек, който демонстрира модел на изолация в социалните взаимоотношения и ограничена експресия на емоциите в тях. Този личностен стил трябва да започва в ранна зряла възраст.

Четири специфични характеристики също трябва да присъстват.

1.Нежелание и липса на наслаждение на социалните взаимоотношения.

2. Ангажиране предимно в уединени дейности.

3.Демонстриране на ограничен интерес към сексуална активност с другите.

4.Отсъствие  на голямо удоволствие от която и да е дейност.

5.Липса на близки приятели.

6.Демонстриране на безразличие както към похвалите, така и към критиките.

7.Демонстриране на емоционална студенина или дистанцираност.Вашият коментар