Що е личностово разстройство?

Основната дефиниция на личностово разстройство е, че то представлява траен модел на вътрешни преживявания и поведение, който се отклонява подчертано от очакваната култура на човека. Освен това моделът е ригиден, стабилен и по принцип започва през юношеството и води до дистрес или нарушения. Характеристиките на тези разстройства са особено видими, когато тези хора се окажат в ситуации, който надскачат способността им да се справят.

Могат да се разграничат 10 вида личностови разстройства, който формират отделни категории. Тези 10 разстройства може да бъдат организирани в в три клъстера.

Първият клъстер се нарича Клъстер А и включва странни или ексцентрични разстройства.Сред тях са : шизоидното личностово разстройство, параноидното личностово разсройство и шизотипното личностово разстройство. Хората с тези разстройства се чувстват некомфортно или са подозрителни към другите, или ограничават взаимоотношенията си. Шизоидното личностово разстройство се характеризира с упорит модел на откъсване от социалните взаимоотношения и ограничен спектър на емоционалната експресия. Параноидното личностово разстройство се характеризира с упорито недоверие и подозрителност към другите. Шизотипното личностово разсройство се характеризира със странни убеждения и поведения.

Вторият клъстер е наречен Клъстер В и включва драматични, емоционални или изменчиви разстройства. Сред тях са: антисоциалното личностово разстройство, граничното личностово разсройство, хистрионно личностово разсройство и нарцистичното личностово разстройсво. Хората с тези разсройства демонстрират широко разнообразие от модели на социлни и емоционални взаимодействия с другите. Антисоциалното личностово разстойство се характеризира с неуважение към другия човек. Граничното личностово разстройство се характеризира  с импулсивност и нестабилност на взаимоотношенията. Хистрионното личносностово  разстройство се характеризира с прекомерна емоционално реагиране и търсене на внимание. Начрцистичното личностово разстройство се характеризира с грандиозност от гледна точка на собствените способности и липса на емпатия.

Третия клъстер се нарича Клъстер С и включва тревожни и белязани от страх разстройства. Сред тях са: отбягващото личностово разстройство, зависимата личност и обсесивно компулсивното личностово разстройство. Отбягващото личностово разстройство се характеризира с модел на социална инхибираност, чувства на неадекватност и свръх чувствителност към отрицателна оценка. Зависимата личност се характеризира с прекомерна нужда да бъде обгрижвана, включително прилепване към другите. Обсесивно-компулсивното личностово растройство се характеризира със свръхангажираност с реда, перфекционизъм и междуличностен контрол.

В редица извадки от общността се оказва, че личностовите разстройства се срещат в 9% до 13 %. Това показва, че 1 на 10 души страдат от личностово разстройство. Като цяло сходен брой мъже и жени се наблюдават при всяко личностово разстройство . Единственото изключение прави антисоциалното личностово разстройство, което се наблюдава по често при мъжете.

Източник: Анромална психология – Уилям Дж. Рей


Вашият коментар