Как да се справим с депресията

Аран Бек създава когнитивната терапия за депресия в началото на 60-те години на ХХ век.

Моделът на когнитивната терапия приема, че дисфункционалното мислене и преработката на отрицателна информация поддържа депресията. Когнитивната терапия за депресия е структурирана и е фокусирана върху проблема. Като учи в терапията как да разбира мисленето си, е възможно човек да промени начина, по който мисли, както и емоционалното си състояние и поведението. Така терапевтичния процес помага на клиента с депресия да оцени валидността и полезността на мислите си.

Когнитивният модел се описва от гледна точка на когнитивната триада, свързана с депресията.

Първият компонент на триадата е отрицателното становище на човек за себе си. Това е, когато човек приписва неприятните си преживявания на собствените си умения, физически и нравствени дефекти. Когато стане нещо отрицателно, човек казва ” Моя е вината”. В терапията клиентите могат да осъзнаят съдържанието на своето мислене. Вторият компонент е склонността на човек  на човек да интерпретира преживяванията по отрицателен начин. С други думи човек нагажда фактите, за да съответстват на отрицателните заключения. Основната идея е, че мисленето влияе върху емоциите и поведението. Третият компонент е, че човекът разглежда бъдещето по отрицателен начин. Той си представя живот, изпълнен единствено с трудности, и очаква да се проваля във всички задачи. В терапията основната идея е, че хората могат да модифицират своите когнитивни и поведенчески реакции. Като цяло терапията е насочена към автоматичните мисли във връзка със катастрофизирането – вярата, че нищо няма да има успех; персонализирането – вярата, че всичко е свързано с вас; свърхгенерализирането – вярата, че едно събитие показва как ще бъде винаги; и черно-бялото мислене – вярата, че нещата са или добри или лоши.

Център за психично здраве “Психея” разполага с квалифицирани  когнитивни терапевти, които могат да ви помогнат да се справите с депресивните състояния. Също така, те могат да ви бъдат полезни при панически атаки, зависимости, хранителни и сексуални нарушения  и др.

Контакти:

Тодор Андреев /психолог/

гр. Казанлък ул. Генерал Гурко №15 ет.1

гр. Ямбол ул.Одрин №6

0894282241

Камен Андонов /психолог – психотерапевт/

гр.Ямбол ул.Одрин №6

гр.Бургас ул.Св.Св. Кирил и Методий № 31

0889 198 368Вашият коментар