Когнитивно-поведенческа фамилна терапия

Настоящите изследвания сочат, че 43 % от двойките се развеждат през първите 15 години от брака, а при втори брак възможността за развод е още по-висока.Приблизително половината посещения в кабинета на психотерапевта са по повод проблеми на двойки и семейства.

Живота на едно семейство прилича на айсберг. Видимо е само една малка част от това, което действително става. Началото са родителите, ние сме тук, на този свят заради тях. Взаимоотношенията ни с родителите се оказват най-важните връзки в живота ни, чрез които формираме себе си и нашите модели на взаимодействие.

Множество проучвания през последните две десетилетия показват, че проблемите в привързването продължават и в зряла възраст и оказват силно влияние върху редица поведения, проявени във връзките.

Проблемите, които възникват при интимните взаимоотношения, могат да бъдат разбрани чрез личностните особености на партньорите. Целта на терапията е да им помогне да посрещнат своите потребности чрез осъзнаване на собствените им дисфункционални схеми и преодоляване на разрушителните им стратегии за справяне.

Конвекционалната когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) се фокусира върху три когнитивни нива: автоматични мисли,допускания, правила и основни убеждения. Автоматичните мисли възникват внезапно, автоматично неволево и се влияят от конкретна ситуация. Допусканията и правилата на практика обуславят логиката, върху която е основано ежедневното човешко поведение. Когато правилата и допусканията дават резултат, индивида е в емоционално равновесие. Третото когнитивно ниво са основните убеждения. Те са базисни, генерализирани убеждения за себе си, другите и бъдещето. Оформят се чрез опита от ранното детство и с времето се превръщат в инструмент, чрез който се конструира светогледа.

Дисфункционалното мислене със сигурност стои в основата на голяма част от недоразуменията в двойките. Така в резултат на когнитивното изкривяване „четене на мисли”, разочарованият партньор често прави обобщени заключения, като приписва на другия генерализирани, преувеличени негативни черти. Тези изкривени тълкувания могат да провокират недоволния партньор да атакува или да се отдръпне, което от своя страна обикновено подтиква другия да се почувства несправедливо обвинен и на свой ред да контраатакува или да се отдръпване. Така се оформя един порочен кръг, разпростиращ се в много сфери на взаимоотношенията на двойката.

Прилагането на Когнитивно-поведенческата психотерапия при проблеми в интимните връзки започва преди повече от 50 години с ранните трудове на Албърт Елис .

През годините на развитие тя непрестанно се актуализира. Благодарения на многото емпирични изследвания доказващи нейната ефективност, тя навлиза като едно от основните направления на съвременната семейна терапия и заема водещо място в болшинството ръководства в областта.

В национално проучване проведено през последното десетилетие от Американската асоциация за брачна и фамилна терапия, са били анкетирани брачни и семейни терапевти за „тяхната терапевтична модалност”. От 27 различни модалности, които са споменати , най-често използваната е когнитивно-поведенческата фамилна терапия.

За радост на всички, популярността на когнитивно-поведенческата фамилна терапия расте и в България. Все повече психотерапевти и психолози разчитат на нея да решават проблеми във взаимоотношенията на двойки и семейства.

 

Източник: Когнитивно-поведенческа терапия при двойки и семейства – Франк ДитилиоВашият коментар