Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия е една от формите на психотерапия. Тя е разработена в САЩ от професор Аарън Т. Бек, психиатър работещ във Филаделфия.

Този подход има солидна основа в областта на психологията и клиничните изследвания. В началото неговата ефективност е забелязана при лечение на депресия, в края на 70-те години на ХХ век. От тогава неговата сфера на въздействие се разширява и сега успешно се използва при лечение на тревожност, панически атаки, фобии, проблеми във взаимоотношенията с близките, сексуални разстройства, хранителни разстройства (анорексия, булимия, пристъпно преяждане), зависимости, постравматичен стрес и много др.

Аарън Бек

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е особено полезна за премахване на дистреса и повишаване на ниската самооценка. Тя с лекота намира причините за всички трудности и проблеми, и дава възможност на клиента да осъзнае как са се развили те във времето. В частност КПТ е съсредоточена върху мисленето и последващото го поведение.

Терапията разполага с практически проверени и емпирично доказани ефективни методи за постигане на драстични промени в личността. Тя е фокусирана върху това как дисфункционални мисли и поведения влияят пряко върху чувствата и емоциите. Според когнитивно-поведенческата терапия симптомите и оплакванията, с които идва клиента, са последствие на когнитивни феномени. Когнитивните феномени са център на произхода на симптоматиката, а афективните и соматични промени се явяват впоследствие. Анализира се взаимодействието между когнициите и емоциите и отношението на това взаимодействие когниции-емоции с наблюдаваното поведение.

Когнитивно-поведенческия подход е близък до реалната действителност, занимаващ се с първопричината на проблема. Той ще ви помогне да се вслушате в това какво мислите за себе си и промените възгледите си за себе си, за другите и света.Вашият коментар