Център за психично здраве “Психея”

Сигурно се питате какво е това социален тренинг?

Социален тренинг или т.нар. поведенчески експеримент е метод използван в когнитивно-поведенческата терапия. Той е важна част от възстановителният процес при редица разстройства и състояния, като – паническо разстройство, фобии, депресивни състояния  и др.

Благодарение на социален тренинг се постигат особени добри резултати в подобряването на социалната компетентност на лица изпитващи затруднения в общуването и социалното си функциониране.

Също така той може да бъде успешно приложен в случаите на реабилитация и ресоциализация след прекарани тежки психични разстройства.

Сесиите са индивидуални или  групови, по преценка на терапевта.

Уникалността на този метод се изразява това,че може да се адаптира към специфичното състояния и индивидуалните  потребности  на всеки клиент.

Работният процес е фокусиран в две посоки:

1.Дисфункционалните мисли (Ще припадна! Ще се изложа! Ще умра! и т.н) , които от своя страна водят до телесен дискомфорт изразяващ се в с сърцебиене, задушаване, изпотяване, тремор, виене на свят и др. вегетативни изяви.

2. Дисфункционални  поведения. При тях, клиента под натиска на дисфунционалните мисли избягва нормални ситуации от живота си,посредством избягващи поведения. Примери за такива поведения са  избягване на: открити пространства, посещаването на големи магазини и оживени улици, струпването на много хора на едно място и др.

С помощта на социалният терапевт клиента развива адекватни механизми за справяне с дисфункционалните мисли и поведения.

Нужно е да знаете че за съжаление само социален тренинг не е достатъчен за пълното възстановяване.Както казахме в началото той е част от когнитивно-поведенческата психотерапия, за това водещата роля е нейна. Потърсете помощ от квалифициран психотерапевт.Вашият коментар