Приложение на психологията при подбор на персонал

При подбор на персонал

Дългите години на развитие на психологическите изследвания с тестови методики, дават възможност точно да се определят личностните характеристики на изследваните лица.

Всеки от нас притежава уникално съчетание от качества, които формират неговата личност, но по-голямата част от тях остават скрити – особено негативните . Именно заради това чрез прилагането на различни тестове и въпросници  може да се определят негативните и позитивните страни на личността.

Вече дълги години психологическите изследвания се прилагат успешно при подбор на персонал в структури като МВР, МО, ДАИ и много други държавни институции. Все по-често от услугите на психолозите се възползва и частния бизнес. Защото при процеса на подбор може да се измерят различни личностни характеристики свързани с позицията за която се кандидатства.

Така може да се избере най-подходящия кандидат за съответната длъжност.

Самият подбор на персонал се извършва в два етапа:

Първи етап – Тестови
Втори етап – Динамично интервю

По време на тестовия етап под ръководството на специалист, кандидатите  се подлагат на изследване с различни видове тестови методики съобразени със спецификата на длъжността за която се кандидатства. Резултатите от теста се обработват и на тяхната база се изготвя личностен профил.

Следваща стъпка в процеса е динамичното интервю. При него специалиста психолог събеседва индивидуално с всеки един от кандидатите.

Нужно е да се отбележи ,че двата етапа са причинно свързани.

Въз основа резултатите от двата етапа се преценя дали  личностните характеристики на изследвания съответстват на търсените качества за посочената длъжност.Вашият коментар