Стадии на употреба на алкохол и наркотици

СТАДИИ НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ

Първи стадий

Голяма част експериментират с някакъв наркотик. Това най често е алкохол, поради неговата лесна достъпност. Младежът забелязва бързата промяна на настроението, когато пие. Понякога се чувства добре, но често това не се случва. Може да се получи неразположение, главоболие. Това е решаващо в много случай – след тези опити тийнейджърите преустановяват да пият.

Голяма част от тях обаче успяват да изпитат някои от приятните ефекти, свързани с алкохола и другите наркотици. Тези приятни ефекти се засилват и могат да притъпят неприятности. Много от хората избират да продължат употребата на наркотици и се придвижват към следващия стадий.

Втори стадий – редовна употреба

Хората, които употребяват алкохол редовно, се наричат битови потребители. Наблюдава се някаква степен на самоконтрол кога и колко да пият. Голям процент обаче пият без мярка. Наблюденията показват, че тийнейджърите не могат да станат добри редовни

пиячи. Те пият твърде много, без мярка, с цел да се напият. Но когато премине въздействието на алкохола, неговите усещания не се приближават до нормалните, той не може да се почувства така добре, както когато е бил в нормално състояние, и затова посяга отново към наркотика.

въвеждащи наркотици

Трети стадий – употребата е първа грижа

Докато при експерименталната и редовната употреба младите хора използват наркотиците, за да изпитат приятни или еуфорични ефекти, при този стадий не е тека. Сега те ги използват, за да отстранят или намалят отрицателните усещания. При този стадий се наблюдават наченки на „само лечение“. Тези наченки започват да се появяват още в стадия на редовната употреба. Така например ако някои реши да отиде на „купон“, където има много непознати, сред които и момичета, той иска да направи добро впечатление. Той може да се чувства нервен, неспокоен или притеснен. Това са нормални усещания, с които ние се сблъскваме всеки ден.

Тези усещания могат да бъдат възприети като отрицателни от негова страна. Тогава, за да се справи с тях, той може да пийне няколко чашки, преди да отиде на събирането .Или може да изпуши цигара-марихуана. Това е така нареченото „самолечение“. Човек приема наркотик, за да се справи с нервността, безпокойството, притеснението.

Ситуациите служат като повод за употребата на наркотици. Някой млади хора не могат да участвуват в събиране, без да пият или вземат наркотици.

Употребата на наркотици в този стадий нараства. Те започват да ги приемат все по-често и в по- големи дози.

Характерно за този стадий още е тенденцията да се прекарва по-малко време с приятели, които не употребяват често алкохол или други наркотици. В повечето случай те се събират със себеподобни и загубват много ценни приятели.

Четвърти стадий – химическа зависимост

Това е крайната фаза. Основната нейна характеристика е загубата на контрол от страна на употребяващия алкохол и други наркотици.

Това не означава, че всеки път тези, които са химично зависими, употребяват наркотици “ до припадък “ .Много от тях се проявяват като редовни потребители и много от усилията на тези хора опитват, за да разубедят близките си, че имат проблем с алкохола или наркотиците. Опасността идва от там, че когато един химически зависим човек започне да употребява алкохол или наркотик, никой не е в състояние да предскаже количеството на алкохола, което ще бъде поето, продължителността на пиенето и последиците от това.

„Самолечението“, което започва от стадия на редовната употреба минава през „Първата грижа“, сега става редовен мотив употребата- главна движеща сила.

Влошаването на състоянието на химически зависимия човек се проявява във всички области на живота, поради отрицателните последици от продължителната и прекомерна употреба на алкохол или други наркотици.

За тях по важното е да се набави алкохол или наркотик, за да се почувства по-добре. Влошеното му състояние се изразява във физическа изтощеност, както и в изпадането в състояние на хронична емоционална болка. Така човек изпада в психическа зависимост от наркотиците.

Пристрастяването към алкохола има характерни белези:

1.Толеранс- изисква се все повече алкохол, за да се получи същият ефект.

2.Абстиненция- симптом, който се развива, когато човек спре да пие.

3.Търсене на наркотици- поведението се променя, когато пристрастеният е лишен от алкохол.

4.Връзките с алкохола са много по – важни от всички останали в живота му.

Химически зависимият човек вече не получава удоволствие от пиенето.

Най-много, което той може да получи, са кратки моменти на физическо и емоционално облекчение.Опитът му да се почувства нормално е причина за неговото пиене и употреба на наркотици.Вашият коментар