Що е това психолог?

Психолог – той е ум и сърце.

Той никога не съди. Той вниква, обича и разбира. Не се интересува от самата постъпка, освен за да я поправи, ако е лоша, и търси дълбоките й подбуди. След като е отстранил подбудите, постъпката се променя от само себе си и поема в правилната посока.

Неговата граматика и “библия” са човешките, психологическите и физиологическите познания – а те трябва да са необятни! – и той се опира на тях, но в същото време непрестанно ги преразглежда и преосмисля. Защото човешката душевност не понася готови рецепти и правила.

Психологът никога не забравя, че всяко човешко същество страда – такава е неговата участ.

Човекът търси изход от страданието, чрез средствата, с които разполага. И повечето от “лошите” постъпки всъщност не са нищо друго, освен опит да бъде намерен този изход.

Психолог е човек с религиозна нагласа. В смисъл, че той се стреми да се чувства все по-обвързан с всичко, което го заобикаля. Знае, че много хора изпитват страх и чувство на безпокойство и следователно се стремят към сигурност. А такава сигурност те могат да получат в семейството си, в обществото. Когато не я открият, безпокойството им нараства. Задачата на даден психолог е да им предостави един нов вид сигурност. И той се старае всеки да я открие у себе си.

Почвата под краката му е ужасно нестабилна – това са подвижните пясъци на човечеството. Той обгръща с еднакво добронамерен поглед всички човешки постъпки. Нищо не го учудва, нищо не го отвращава. Защото търси подбудите и разбира, без да съди никога.

При него идват стотици юноши и девойки, майки и бащи, съпруги и съпрузи. Чувствата им често са противоречиви или крайно изострени. Понякога са настръхнали един срещу друг.

Психологът възстановява равновесието, като внушава спокойствие и прозорливост на всеки един от тях.

Сблъска ли се с глупак, преценява дали става въпрос за истинска глупост или просто за недоразвити възможности. Ако си има работа с действителна глупост, стреми се да й попречи да се превърне в злоба.

Говори с всеки на собствения му език и никога не забравя каква ужасяваща мощ притежава словото.

Изслушва откровения и тайни, които само изповедник би могъл да чуе. Най-съкровената човешка същност се излива пред него и той смята това за чест, но не си приписва заслугата.

И всичко това не са просто добри пожелания, а същинското условие за работата на психолога.

Защо психологията е важна?

Психологията е посветена на разбирането на емоциите, личността и ума на индивида чрез поредица от научни изследвания, наблюдения, експерименти и изследвания. Както всеки друг предмет, изучаването на психология има за цел да постигне определен набор от цели. По принцип има четири основни цели: да опише, обясни, предскаже и контролира поведението.

Четири основни цели на психологията

Описание

Първата цел на психологията е да опише действителния феномен, при който хората и животните се държат в различни ситуации. Като описва проблем или поведение, даден психолог може да разграничи нормалното от ненормалното поведение, което им позволява да придобият по-добро разбиране и по-точна перспектива на човешкото и животинското поведение, мисли и действия.

За да постигне тази цел, даден психолог използва различни изследователски методи, включително анкети, казуси, естествено наблюдение и тестове за самооценка. Чрез тези научни методи поведението може да бъде описано в най-малки подробности и възможно най-обективно. След като действието е описано, събраната информация се използва като основа за по-нататъшно изследване на току-що възникналото поведение.

Обяснение

След като дадено поведение е описано, даден психолог се опитва да надхвърли очевидното и да обясни защо хората действат така, както го правят. Чрез поредица от строги тестове, научни експерименти и наблюдения психологията разяснява причината зад нечии действия. Обясняването на поведението дава отговори защо хората се държат по начина, по който се държат при различни обстоятелства.

През цялата история на психологията са формулирани много теории, за да обяснят всички аспекти на човешкото поведение. Докато някои се класифицират като мини теории (тези, които се фокусират върху второстепенни аспекти на човешките мисли и действия), голяма част от психологическите изследвания се въртят около големите теории, които обхващат сложни подробности, за да обяснят всичко за човешката психология.

Някои от добре познатите теории, които обясняват всички аспекти на човешката психология, включват теорията на Павлов за класическото обуславяне, която се отнася до процедура на учене, при която два вида биологично мощни стимули са свързани заедно, за да произведат новопридобита реакция на учене от животно или човек.

Според Джон Уотсън, американският психолог, който популяризира теорията на бихевиоризма, класическата теория на Павлов за обуславяне обяснява, че всичко в човешкото поведение – от речта до емоционалните реакции – са просто модели на стимули и реакции („Класическо обуславяне“, 2007 г.).

Прогнозиране

Правенето на прогнози въз основа на това как хората са мислили и действали преди това е третата цел на психологията. Чрез анализиране на наблюдавано в миналото поведение, психологическите изследвания имат за цел да предвидят как определено поведение ще се появи отново в бъдеще. Това позволява на психолозите да формират модел на поведение и да разберат по-добре основните причини за действията на хората.

Чрез анализиране на качествени данни, състоящи се от модели на мислене и действие, психолозите и изследователите могат точно да правят предположения за човешкото поведение, без непременно да разбират механизмите зад определено явление. Например, когато качествените данни разкрият, че определени резултати в тестовете за способности предсказват процента на отпаднали ученици, информацията може да се използва за оценка на броя на учениците, които могат да напуснат училище всяка година.

Успешното прогнозиране на поведението е важно за последната и най-важна цел в психологията, която е да се контролира или промени поведението.

Контрол

Освен лечението на психични заболявания и подобряването на благосъстоянието, промяната или контролирането на човешкото поведение е огромен фокус на психологията. Различни психологически изследвания за човешкото поведение се използват за повлияване, промяна или контрол на поведението, като се използват предварително събрани данни за човешкото поведение.

В психологията има редица теории, които се занимават с промяна или контролиране на поведението на хората. Някои от тези широко известни теории включват модела на здравните вярвания, теорията за планираното поведение, теорията за разпространението на иновациите, социалната когнитивна теория, транстеоретичния модел и теорията за социалните норми.

Дали поведението може да бъде успешно променено или контролирано до голяма степен зависи от способността на човек да дефинира точно поведенчески проблем, да оцени основните причини за тези проблеми и да разработи и приложи теория и интервенции, основани на доказателства.

Психологията в ежедневието

Човешкото поведение е необработените данни на психологията и психолозите ги използват и наблюдават, за да изучават как работи умът. Откакто Вилхем Вунд – немски психолог, който се смята за един от основателите на съвременната психология, създава първата експериментална психологическа лаборатория в Лайпциг през 1879 г. – учените са открили огромно количество информация, която се върти около връзката между мозъка, ума и поведението.

Днес психологията се използва за по-добро разбиране защо и как хората действат в различни социални контексти. По-долу е даден списък на това как психологията влияе върху ежедневния живот на хората:

Подобряване на комуникативните умения

Погрешната комуникация е основен източник на скрит стрес и в повечето случаи води до дистрес и разваляне на връзката. Със стиловете на разговор и моделите на взаимоотношения, вариращи от един човек на друг, комуникацията има тенденция да се различава за всеки индивид, всеки от които говори „различен език“ според нивото си на увереност, директност и състрадание.

Според доклад на Virtual Speech Coach („Виртуален треньор на речта“), ефективната комуникация разчита до голяма степен на три основни фактора: изговорени думи, невербални знаци и тон на гласа. Тъй като психологията улеснява разбирането какво се случва в ума на човек, тя помага на хората да разберат и интерпретират жестовете и действията на индивида, което прави комуникацията по-лесна за различни видове хора.

Изграждане на взаимоотношения

Психологията играе основна роля в насърчаването и укрепването на взаимоотношенията. Тъй като повечето взаимоотношения се формират между хора, които споделят сходство по отношение на социално-демографските характеристики (възраст, социална класа, професионален произход и т.н.), психологията предлага по-добро обяснение за това как хората действат спрямо другите в междуличностен контекст. Като предоставя по-задълбочено ниво на разбиране на факторите, които влияят на взаимоотношенията между хората, психологията може да се използва за формиране на стратегии за поддържане на взаимоотношенията.

Обогатяващи кариери

Голяма част от отдела за човешки ресурси на всяка компания е силно съсредоточена около психологически принципи. Подкрепени от научни изследвания за човешкото поведение, психолозите продължават да намират нови начини за подобряване на производителността на работното място, идентифициране на нуждите от обучение и развитие или прилагане на фирмени политики, за да помогнат на организациите да намерят и задържат най-добрите таланти.

Разбиране на другите хора

Психологията предоставя полезна представа за поведението на другите хора и за влиянията и мотивацията зад техните действия. Емпатията, широко понятие, което се отнася до емоционалните и когнитивните реакции на индивидите, е постоянна област на интерес за невролози и психолози в много области и се определя като разбиране през какво преминава друг човек, като си представи себе си в същия сценарий.

Вдъхване на самочувствие

Самочувствието се отнася до цялостното усещане на човек за лична стойност или самооценка. В психологията самочувствието често е важен фактор, влияещ върху успеха или провала на индивида. Твърде ниското самочувствие обикновено води до по-голяма вероятност човек да се почувства победен и депресиран, докато човек с грандиозно чувство за собствена значимост може да бъде отблъскващ или да проявява признаци на нарцистично разстройство на личността.

Както е цитирано в един доклад на Forbes (Zenger, 2018), изследване на Zenger Folkman разкри, че жените са склонни да имат по-високо самочувствие с напредване на възрастта в сравнение с нивата на увереност на мъжете с течение на времето. Това показва, че въпреки че жените постоянно се притесняват повече от това, че не ги харесват, че изглеждат непривлекателно, че привличат твърде много внимание, че засенчват другите, мъжете не са изключени от съмнения и несигурност относно себе си.

Нивата на самочувствие в двата края на спектъра могат да бъдат вредни и потенциално да навредят на личните взаимоотношения. По този начин изучаването на психология помага на хората да научат повече за себе си и своите личности, като им позволява да открият и надградят своите силни и слаби страни като индивид.

Значението на психологията

За да обобщим, психологията е съсредоточена върху четири основни цели: да опише, обясни, предскаже и промени или контролира поведението. Тези цели са в основата на повечето теории и изследвания в опит да се разберат когнитивните, емоционални и поведенчески процеси, с които хората се сблъскват в ежедневието си.

Въпреки че психологията е широка област на научно изследване, не е толкова трудно да се види значението, което тя носи на различни аспекти на човешкото общество. Като предоставя по-задълбочени познания за това как човешките мисли и действия са свързани с биологията, умствените процеси, социалните взаимоотношения и взаимодействията, психологията спомага за улесняването на върховата човешка производителност, позволявайки на хората да направят избор на здравословен начин на живот или да преодолеят пречките, които им пречат да вземат по-интелигентни решения.

Информация: research.comВашият коментар