Това е вратата, която води към юношеството… Прераждане в известен смисъл. Детството си отива, детските игри са забравени. Равновесието е нарушено, характерът става ужасно неустойчив. Свършено е със сладкия живот, обезпечен от родителите! При много народи пубертетът е същевременно смърт и прераждане. Киното ни е запознало с някои ритуали на “посвещаване” , жестоки и безмилостни, призвани да подготвят младежа за новия му живот на истински мъж…

Новопостъпил в училището на живота, юношата неумело се впуска в него. Необузданост, емоционалност, устрем, с тези думи можем да го охарактеризираме. Това е време на мечти: той открива своя “Аз” . Сравнява се с околните. Откриването на миналото и на бъдещето го кара да прави “равносметка” : това е периодът на интимните дневници…

Юношеството – така наречения Пубертет

Нормално е осъзнаването на “Аза” да обърка юношата; той се опипва на ум, търси се, оглежда се, усамотява се. Преди всичко опитва се да разбере какво става с него, тоест изследва се. Заплетен в безпорядъка на вътрешни противоречия, той се стреми да изясни нещата… Въображението му е объркано и трескаво, тъй като не знае откъде да започне и от кой край да подхване този огромен свят… Вдигат се знамената на бунта: нападки срещу “старците” , срещу “дъртите” досадници, установените ценности, обществените порядки, утвърдените морални стойности. Проявява се също открит или таен бунт срещу семейството, който толкова силно тревожи родителите! Редят се една подир друга ексцентрични постъпки: юношата държи несвързани речи, скандализира околните, вдига врява, подиграва се на майка, на баща и на цялото общество, участва в “банди” , които си имат тайни кодове и клубове.

Друго важно откритие: духовните ценности!

Избухват кризи от философски и от нравствен характер. Юношата се вълнува от красотата, от доброто, от истината, като понякога се впуска в ожесточени дебати, които са далеч от ежедневните празни приказки! Разяжда го жаждата по абсолюта. Той се превръща в опасен събеседник, който обича да мъдрува, изказвайки се категорично за неща, които изобщо не познава, нехаейки напълно за установените норми…

Вулканът пуши, появяват се големите страсти – вихрени, слепи и носещи страдания. Както и ожесточените омрази! Юношата изпитва изключителни привързаности, примесени с ревност и подозрителност. Често пъти търси приятелството на по-малките, позволяващо му по-добре да се утвърди; посвещава се с цялото си сърце и душа на някой възрастен, от когото се възхищава: учител, писател, учен, артист…Някои преподаватели са предмет на краткотрайно увлечение от страна на ученички, които прехвърлят нормалните граници.

Физиологични промени през юношеството.

Юношеството се характеризира с появата на детеродни функции и на вторични полови белези. Към шестнадесетата година започва честото разглеждане пред огледалото: появяват се мустачки! Покупка на първата самобръсначка… Нови съмнения… Разговори за момичета, “които сигурно не намират нищо хубаво в това”… Усещането, че ставаш мъж… и все по-честа употреба на самобръсначката. Що се отнася до външния вид… Отпуснати стойки, късокраки тела, зачервени ръце, които не могат да си намерят място, черни точки по носа и брадичката! Но това не всичко, изниква ново нещастие: мутирането на гласа! Младежът отчаяно гледа адамовата ябълка,която срамно стърчи; усеща натрапчиво как омразната ябълка се движи нагоре-надолу… А гласът му напомня квакането на патока Доналд в най-блестящите му изпълнения. Бащата може да изиграе важна роля в това отношение: да предупреди детето за промяната в гласа, която ще настъпи, за да не се смята то за отхвърлено!…Вашият коментар