Основни физически смущения. 

Юношеството е “критична” възраст наистина, но не трябва да преувеличаваме опасностите. Повечето юноши преживяват този период без сериозни сътресения. На първо място, през юношеството се появяват смущения в растежа. Често пъти те са резултат от лоша хормонална функция. В отделни случаи някои ендокринни смущения изпреварват или забавят възпроизводителната функция. Хипофизата също може да изиграе лош номер: тогава имаме грешка на растежа “нагоре” или “надолу”, тоест гигантизъм или нанизъм. Ендокриннте смущения могат да се изразят и в липса на вторични полови белези: тялото си остава като на дете. В някои случаи на преждевременен пубертет момчетата заприличват на хамали, а момичетата започват да затлъстяват.

Така или иначе място за притеснение няма. Съвременната медицина ефикасно се справя с със сериозните смущения в растежа с помощта на хормони в зависимост от случая.

Основни психически смущения.

Юношеството е период на психологическо съзряване, чиято цел е социална адаптация. Психологическите инциденти са често срещани в този период от живота. Те биват леки и много сериозни.

Леки смущения. 

Този период от живота е белязат от смущения в поведението. Чести промени в настроението, пристъпи на дъбока тъга, затваряне в себе си, избухване в плач, усамотяване. Много юноши се отдават на мечтания, които могат да се превърнат в начало на шизофрения. Понякога изпадат в мистицизъм или филосафски настроения, внезапни сантиментални изблици без видима причина. Капризните, намусените, прекалено свенсливите юноши, изчевяващи се без повод, са безчет. Всички родители са били свидетели на юношески бунтове, изразяващи се в циничен речник, дръзко поведение, агресивност, бягства от къщи. Юношата иска да е независим и да си живее живота свободно и без задръжки.

Някои юноши са предразположени към лъжи и фантазиране (митомания). Преиначават истината, измислят въображаеми истории, стигат дори до там да симулират болестни състояния. Разбира се тук има пръст творческото въображение и придобитите внушения!

С учудваща лекота живеят на границата на въображаемото. Девойките особено са способни да съчинят цели романи… Юношата е като призма, деформираща в значителна степен действителността, защото преживява период на субективизъм и на дръзки съчинения… Впрочем това е възрастта, в която човек трябва да “се освободи” от вътрешния кипеж – съчинява стихове, става чувствителен към художествените ценности, прави литературни и музикални опити и т. н. Въображението се лута във всички посоки и това е причината да стига рядко до сърцевината на нещата.

Митоманията при юношите е също така желание да се покажат в най-добра светлина, да се самоизтъкнат; може да е израз на чувство за малоценност, много разпространено на тази възраст. Освен това някои юноши “симулират” ситуации на болести, надявайки се да привлекат вниманието на близките си. По този начин се връщат към детския период и това трябва да се лекува с помощта на психолог, защото някои от тези симулирания с истерична форма могат да се затвърдят.

Не са малко младежите, които са изненадани от пубертета. Никой не ги е предупредил, което е сериозна грешка! Необходимо е да запознаем юношите с промените, които ще настъпят, за да не се тревожат напразно. Ето защо майките трябва да предупредят дъщерите си, когато станат на около 11 години. Детето трябва да знае, че менструацията може да дойде всеки момент, че ще изпита неразположение, че ще има кръвотечение и т. н. Много момиченца изживяват силна уплаха и тежък психологически шок, който лесно може да бъде предотвратен. Същото се отнася и до бащите. Те трябва да предупредят синовете си за нощните ерекции и за полюциите, които са абсолютно нормални неща.

Обезпокоителни смущения.

Не са малко юношите, предразположени към всевъзможни мании и фобии ( особено от сексуално естество ) . Колко много юноши изпадат в страхотни тревоги и съмнения. Всичко това трябва да се открие навреме, защото, ако продължават, подобни разстройства могат да породят тежка невроза.

В случай на вече съществуващи психически разстройства пубертетът често играе ролята на прекъсвач. Тогава разстройствата се появяват внезапно, въпреки че нямат пряка връзка с пубертета.

Пубертетът е идеален момент за проявата на шизофрения. В началото симптомите й са почти незабележими: ненормална склонност към усамотяване, прекалено отдаване на мечти и затваряне в себе си; като че ли юношата губи връзка с действителността. Естествено подобни състояния не винаги са признаци на шизофрения! Въпреки това трябва да се направи всичко възможно за ранното откриване на тази толкова тежка и силно разпространена болест…Вашият коментар