Комплексите

Комплексите

Проблемът с комплексите е толкова стар, колкото и човечеството. Дори и да не е назоваван с истинското му име, той е описван в различни литературни произведения и редица автори с помощта на клиничното наблюдение и посредством прилагането на различни психологични тестове са добивали в известна степен представа за неговата сила. Комплексите нямат възраст и пол. Те могат да бъдат нанесени на всеки от нас, във всяка възраст, навсякъде и по всяко време на денонощието (в семейството, детските ясли и градина, в училището, на работното място, на улицата, в автобуса) и от всекиго (родители, братя сестри, родственици, съпрузи, приятели, преподаватели, лекари, колеги, началници, екстрасенси, врачки и мн. други). Разбира се, има важни и второстепенни комплекси, но най-мощни са нанесените в ранното детство комплекси, които ни преследват като черна сянка през целия ни живот Всяко цивилизовано общество с всичките си закони и забрани, без които е невъзможно, също може да породи по един или друг начин комплекси.

Най-често срещани комплекси са :

1. Комплекси, свързани с нагоните:

– едипов комплекс ( при жените – “електра комплекс”)

2. Комплекси за малоценност:

– комплекси, породени от пола – Диана комплекс; Маскулинов комплекс; женствен комплекс

– комплекси породени от броя на децата в семейството – Комплексът на единственото дете; комплексът Първо дете; комплексът Второ дете, комплекс на Брата (Каин комплекс); Комплекс на близнака; комплекс Трето дете.

– комплекси, свързани с интерперсоналните взаимоотношения между членовете на семейството – Гризелда комплекс, Федра комплекс; Йокаста комплекс; Херкулес комплекс; Кронос комплекс и т.н.

– комплекси, свързани с родителското поведение – Комплексът за изключване; комплексът за изоставеното дете; комплекс на чиракуващия; авторитарен комплекс; комплекс на Демостен; комплекс на недоволните; Поликрат комплекс; нарцистичен комплекс и т.н.

– комплекси, породени при загуба на близки – комплексът разрушен дом; комплексът дом без любов

– комплекси, дължащи се на физически недъзи – квазимодо комплекс; комплекс на малкия пенис, комплекс на ниския ръст;, комплекс на високия ръст; комплекс на пълните хора; комплекс на слабите; комплекс на носа; комплекс на ушите; комплекс на очите; комплекс на бюста; комплексът Самсон.

Разбира се, всеки знае, че детето трябва да има задръжки по отношение на определени забрани, но забраните не трябва многократно да надвишават позволените неща. Направете жилището си така, че малкото дете да има по-малко ограничения, да се чувства свободно и в ранното си детство да се налудува и наиграе, за да не започне да прави бели, когато порасне и трябва да се съобразява с правилниците и законите от детската градина до работното място.

Някои важни препоръки

ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА СИ ОТ КОМПЛЕКСИ, ЗАЩОТО КОЛКОТО ПО-РАНО СА НАНЕСЕНИ, ТОЛКОВА ПО-ТРУДНО СЕ ИЗЖИВЯВАТ.
АКО ВАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ (СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕСЪЗ- НАТЕЛНО) Е ДОВЕЛО ДО КОМПЛЕКС У ДЕТЕТО ВИ, ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА СЪВЕТ КЪМ СПЕЦИАЛИСТ (ДЕТСКИ ПСИХИАТЪР) ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО МУ.
ГЛЕДАЙТЕ ФИЛОСОФСКИ НА ПОЯВИЛИТЕ СЕ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ КОМПЛЕКСИ. ОПИТАЙТЕ СЕ ДА СЕ ПРЕБОРИТЕ САМ ИЛИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТ (ПСИХИАТЪР, ПСИХОТЕРАПЕВТ).
ДИСТАНЦИРАЙТЕ ХОРАТА, КОИТО ВИ СЪЗДАВАТ КОМПЛЕКСИ, ДОРИ АКО ТОВА ВИ СТРУВА ЗАГУБА НА ПАРИ, ЖИЛИЩЕ ИЛИ РАБОТА. ПРЕДПОЧИТАЙТЕ КОМПАНИЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО ВИ ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ КОМПЛЕКСИТЕ ВИ.
АНГАЖИРАНЕТО С ПРИЯТНИ И ПОЛЕЗНИ ЗАНИМАНИЯ Е НАЙ-ДОБРОТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВЪЗМОГВАНЕ НА КОМПЛЕКСИТЕ
БРОЯТ НА ВАШИТЕ НЕПРИЯТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ ЗАВИСИ ОТ БРОЯ НА СЪЗДАДЕНИТЕ ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИТЕ С ВАША ПОМОЩ КОМПЛЕКСИ.


Вашият коментар