Заекване

Заекване

Заекването е вид невроза. Проявява се по-често при мъжете.Има няколко вида заекване, в зависимост от това, дали е наследствено обусловена, дали има органично нарушение или е психо травма.

Най-честите прояви са поради психо травма.

В голям процент от случаите това е начин на децата да “накажат” родителите си. Техен протест срещу амбивалентно отношение, прекалено властни и амбициозни родители. Заекването се появява в ранна детска възраст и ако не се лекува може да остане за цял живот. Освен логопед, голямо подобрение може да се получи и при осъзнаване на проблема от родителите (защото в голяма част от случаите на заекване от психо травма, вината е в родителите и отношението), промяна в тяхното поведение и отношение към детето. Разказван ми е случаи , за дете, което заеква само за пред родителите си, за да ги дразни. Да им покаже несъгласие и това е неговия тип борба с тях.

Има заекване, което е “Блокаж” – това е спиране изведнъж и след това продължаване на речта.
Друг вид е “Спазми на речевата мускулатура” – В началото на думата, се получава повтараемост на буква, докато може да продължи (аз се ккк кк кк казвам).
“Повторения на срички” – аз се ка-ка-ка-казвам.
“Пролонгации” – удължаване на дадена гласна буква.

Обикновено децата, които нямат наследствена обремененост , са с високо ниво на тревожност. – Тези типове са Психогенни – когато в центъра стои психо травма. При тях характерно е “светъл период” (без заекване след раждането) и след това се появява.
При органичният тип, заекването се появява с първите фрази. Няма светъл период. Децата проговарят по-късно.
При наследствената форма, децата наследяват склонността към заекване, а не самото заекване. То е практически, най-трудно лечимото заекване.
Как можем да помогнем?
Намерете психо травмата – тя може да е всичко. Потърсете вината в себе си като родители. Слушайте повече детето си и му давайте свобода на избор.
Започнете да го учите да говори бавно и плавно. Повтаряйте думите бавно и след това го изисквайте от тях. Да вдишват през носа и при издишане през устата да казват изреченията. Удължете и произнасянето на гласните.
Колкото по-рано, толкова по-добре.Вашият коментар