Методика “Весел – тъжен”

Изследва представите на детето за емоционално значимите моменти в живота му в детската градина и училище

Инструкция към теста

Измисли как завършва историята.

«Петър се прибрал от училище тъжен. Майка му го попитала: “Защо си толкова тъжен?” А той отговорил: “Защото нашата учителка Нина Петрова…”» Какво е казал по-нататък Петър?

Предлагат се такива ситуации с весело момче, върнало се от училище, а също така с весело и тъжно момче, върнало се от детска градина.

Обработка на резултатите от теста

весел-тъжен

Отговорите на децата се разпределят в четири типа.

«Бележка»: весел – защото учителката му е писала шестица; тъжен – защото му е писала двойка и т.н.

«Непосредствени отношения с учителите (възпитателите)»: похвала, наказание, забележка, изгонен от клас, била добра, била сърдита и т. н.

«Учител – урок»: учителката (възпитателката) е заболяла, дошла е днес, преместила се е в друго училище. Към този тип се отнасят отговори, в които причината за доброто (лошото) настроение се явява наличието или отсътствието на уроци (занятия).

«Съдържание на дейността»: отговори, съдържащи указания за трудни (лесни) задачи, наличието или отсутствие на развлечения, изпълнение на режимните моменти и т. н.

Правят се изводи за възрастовите изменения на представите на децата за емоционално значимите моменти в живота им в детската градина и училище.Вашият коментар