Самоубийството!

Това е наръчник за повишаване на знанията и уменията в профилактиката на самоубийството. Той спомага за изграждане на позитивна нагласа и мотивираност за разкриване на предвестниците и за овладяването на евентуално самоубийствено поведение, като му придава човешки измерения. За самоубийството трябва да се говори свободно, като възможен завършек от напрежение на проблеми и неразкрити, иначе лесно преодолими, кризисни ситуации.  

  Истинското предпазване започва с готовността да се разговаря за чувствата, мислите и трудните житейски ситуации.  

    Кризата, и психичното заболяване са състояния с преходно естество и са  лечими. Затова е необхо-дим разговор за критичната ситуация или критичното състояние преди да се извърши самоубийство.  

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД САМОУБИЙСТВОТО?  

 Самоубийствените  действия са много редки в ежедневието, но опасността от това не е като болест,  която околните могат да разпознаят,  защото тя се формира,  без да разберат останалите. 

Затова трябва  да се говори за чувствата и мислите  на пациентите, за трудните житейски събития. 

Целта е житейските кризи да се разрешават не със самоубийствени действия, а по друг начин.  

Смята се,  че част от самоубийствените опити са един вид изнудване и не бива да се възнаграждават от лекаря с вдигане на много шум. 

Тези опити са преди всичко импулсивни действия, извършвани в състояние на напрежение, отчаяние, като реакция от неразрешим вътрешен или външен конфликт, от проблеми във взаимоотношенията с хората. Обиди, които засегнатият не може да понесе и се чувства безпомощен и безсилен.  

Те са неосъзнати мотиви, като по този начин се избягват болезнените емоционални усещания.  

        ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИГНАЛИ ЗА САМОУБИЙСТВОТО 

  Когато човек възнамерява да извърши само-убийство, той  дава сигнали за това. Трябва да се обърне внимание на следните фактори. 

   Житейска ситуация  

   -наличие на самоубийство в семейството;

   -прояви на насилие в семейството; 

   -сексуална или физическа злоупотреба; 

   -смърт на близък приятел и член на семейството; 

   -развод или разделяне, край на връзка. 

 

 Сигнали в поведението 

   -дълго продължаваща тъга; 

   -агресивно поведение; 

   -нарушаване на закона; 

   -импулсивност; 

   -писане за смърт и самоубийство; 

   -екстремно поведение; 

   -предишни опити за самоубийство. 

   

Промени във физическото състояние 

   –липса на енергия; 

   -разстройство на съня; 

   -загуба на апетит; 

   -внезапно отслабване или напълняване; 

   -промяна на сексуалните интереси. 

 

Мисли и емоции

  

   -мисли за самоубийство; 

   -самота, липса на подкрепа от семейството и приятели;

   –дълбока тъга или вина; 

   -тревожност и стрес; 

   -безпомощност;

СУИЦИДНИЯТ РИСК 

 

РАЗПОЗНАВАНЕ 

 

1. Част от всеки разговор с пациента е и въпросът за житейските кризи, семейни и училищни проблеми както и за само-убийствените мисли и опити. 

 

2. Търсенето на суцидни мисли е важно при 

– житейски кризисни ситуации; 

– психични разстройства; 

депресивна симптоматика; 

алкохол и наркотици;  

 

ПРЕЦЕНКА НА СУИЦИДНИЯ РИСК 

 

1. Клинични белези 

– депресивен синдром; 

– тревожност, житейски проблеми; 

– алкохол и наркотици; 

тежка телесна болест; 

2. Безизходица и безнадежност 

 

3. Социални характеристики 

– мъжки пол; 

– възраст над 45 години; 

– неработоспособност, пенсионира-не, липса на работа, раздяла, развод, смърт; 

 

ПЕТТЕ СТЪПАЛА НА ПОМОЩ 

 

1.Психологична помощ от психотерапевт

2. Медикаментозно лечение

3. Работа с помощници и близки;

4. Включване на психиатър;

5. Болнично лечение ако се налага 

 Вашият коментар