• Агресивни прояви, кавги, грубост
 • Лъжи, кражби, бягства
 • Непослушание, отказ да се изпълнят изискванията на родителите
 • Трудности в общуването с детето
 • Кризисни ситуации в семейството – развод, загуба и др.
 • Конфликтни отношения с новите партньори на майката или бащата
 • Трудности при възпитанието на детето
 • Липса на интереси и несамостоятелност
 • Ниско самочувствие
 • Стеснителност, неувереност, страхове
 • Мързел, пренебрегване на домашните задължения
 • Липса на приятели
 • Криза в пубертета
 • Проблеми в общуването с другите деца, ревност към брат или сестра
 • Рискова компания
 • Психосоматични проблеми (нарушения в храненето и съня, главоболие, алергии, задушаване и др.)
 • Проблеми в адаптацията към детската градина и училище
 • Нисък успех, нежелание да се учи или да се прави това самостоятелно
 • Конфликтни отношения с учителите, съучениците


Вашият коментар