• Психолог Тодор Андреев, тел.:  089 42 82 241 /
  • д-р Красимира Алдинова психиатър-психотерапевт, тел.: 088 84 13 686, 046-60003

Услуги

Специализирана оценка и консултация от психиатър, психолог, психотерапевт, логопед , ресурсен педагог  или социален работник.
Индивидуална психотерапия на деца и възрастни (когнитивно-поведенческа психотерапия, позитивна психотерапия).
Фамилно и брачно консултиране и психотерапия.
Предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване.
Дейности за рехабилитация и социална интеграция на хора с хронични психични разстройства включително чрез индивидуално водене на случая.
Насочване за консултации, специализирани изследвания, лечение и грижи към други служби и специалисти.
Издаване на медицински свидетелства и удостоверения (за притежаване на оръжие; за достъп до класифицирана информация; за психологическа пригодност за частна охранителна дейност).
Професионален подбор на персонал.
Социален тренинг.