• Психолог Тодор Андреев, тел.:  089 42 82 241 /
  • д-р Красимира Алдинова психиатър-психотерапевт, тел.: 088 84 13 686, 046-60003

За нас

Център за психично здраве “Психея” вече дълги години предоставя специализирана психично-здравна помощ на хора в нужда, при гарантирана дискретност, спазване на етичните стандарти и зачитане правата и потребностите на всяка личност.

Под помощ ние разбираме намаляване на психологическото страдание, както и рисковете, съпътстващи психичното боледуване. Такива рискове са: преживяване за вина, срам, страх от отхвърляне, обезценяване, изолация, зависимост, нарушено социално функциониране и намалена работоспособност.

Мисията ни е изпълнена, когато получената от нас помощ и подкрепа връща радостта от живота.

 Ние разполагаме с екип от високо квалифицирани специалисти (психиатър, психотерапевт, психолог, детски психолог, логопед, социален работник) доказали се във времето, преминали редица обучения и специализации в различни направления на психотерапията (когнитивно-поведенческа психотерапия, позитивна психотерапия, схема терапия)