• Психолог Тодор Андреев, тел.:  089 42 82 241 /
  • д-р Красимира Алдинова психиатър-психотерапевт, тел.: 088 84 13 686, 046-60003

Етикет психология

подбор на персонал 3

Приложение на психологията при подбор на персонал

При подбор на персонал Дългите години на развитие на психологическите изследвания с тестови методики, дават възможност точно да се определят личностните характеристики на изследваните лица. Всеки от нас притежава уникално съчетание от качества, които формират неговата личност, но по-голямата част…

Прочети цялата статия
Психология

Защо психологията е на дневен ред?

Защо толкова хора се интересуват от психологията? Отговорът е прост: стремителното развитие на психологията отговаря на една огромна потребност. В условията на нашия разцентрован свят се налага задълбочено проучване. Необходимо е да се открие здрава почва и върху нея да…

Прочети цялата статия
Психично здраве

С какво се занимава психологията

Въпреки че много хора са запознати с целите и средствата на психологията, огромен брой фактически нямат истинска представа за тях. Хората отиват при психолог както за да преодолеят своята стеснителност, така и за да се справят с неврозите си. Други чисто…

Прочети цялата статия