Как да разрешаваме конфликтите

Конфликтите (противоречия на убеждения и интереси) в обществения и личния живот са източник на лошите чувства (безпокойство и гняв) и затова трябва да ги избягваме, а след като възникнат, да ги разрешаваме навреме. Причината за конфликтите са най-вече лошите качества на хората: егоизъм, прекалена самоувереност и високо мнение за себе си, властолюбие, презрение, неуважение към другите,…

Чети повече