Как да разрешаваме конфликтите

Конфликтите (противоречия на убеждения и интереси) в обществения и личния живот са източник на лошите чувства (безпокойство и гняв) и затова трябва да ги избягваме, а след като възникнат, да ги разрешаваме навреме. Причината за конфликтите са най-вече лошите качества на хората: егоизъм, прекалена самоувереност и високо мнение за себе си, властолюбие, презрение, неуважение към другите,…

Чети повече

Умствена изостаналост

Децата с умствено изоставане често проговарят и прохождат по-късно, по- късно усвояват и хигиенни навици. Умствената изостаналост се диагностицира с помощта на тестове за интелектуални способности и наблюдение върху адаптивните способности на детето – дали то успява  да се справя самостоятелно. За да се постави тази тежка диагноза първо е необходимо експеримент в рамките на…

Чети повече