Песимизмът - източник на отрицателни мисли и емоции

Песимизмът – източник на отрицателни мисли и емоции

  Песимизмът е светоглед, начин на възприемане на света – да се вижда всичко откъм черната, неприятната страна, винаги да се очаква лош нежелателен развой на събитията, че ще се случи нещо лошо.   Песимистичното състояние на духа включва песимистичните мисли и чувства: потиснатост мрачно настроение апатия отчаяние неувереност ниска самооценка   Песимистичната нагласа е очакването…

Чети повече