Забравете неприятносите, изхвърлете лошите мисли!

Една от главние причини за стресовите ситуации и депресивните състояния е , че хората съжаляват и се ядосват за допуснатите грешки в миналото и се обезпокояват за последствията от тях в бъдещето.  Мислите и чувствата относно миналото могат да бъдат: вредните чувства – съжаление, самообвинение за минали грешки, мъка, безпокойство за лоши последствия в бъдещетото вследствие…

Чети повече