Защо психологията е на дневен ред ?

Защо толкова хора се интересуват от психологията? Отговорът е прост: стремителното развитие на психологията отговаря на една огромна потребност. В условията на нашия разцентрован свят се налага задълбочено проучване. Необходимо е да се открие здрава почва и върху нея да се гради. Не ви ли се свива сърцето когато се огледате наоколо? Болестите са станали…

Чети повече