Биполярно афективно разтройство (БАР)

Биполярното афективно разстройство в миналото се е наричало манийно-депресивно разстройство. Промените в настроението са важен аспект на БАР. Те включват интензивно чувство на благополучие заедно с огромна енергия, наблюдавани при мания, и тяхната противоположност, демонстрирана в депресията. Промени в когнициите и възприятията също съпътстват тези състояния. При мания мислите като че ли текат лесно и…

Чети повече