4 характеристики на здравия Аз

Здравият Аз се разглежда от гледна точка на „континиуума на Аза и междуличностното функциониране“. Първият аспект от този континуум е идентичността. От гледна точка на идентичността здравият човек ще възприема себе си като уникален човек със стабилни граници между него и другите. Азът ще има история, която човек разбира. Човекът ще има и точна представа…

Чети повече