За ревността !

Ревността е несигурност съмнение в истинската любов и вярност на любимия. Тя се появява, когато не получаваме любов в такава степен, каквато отдаваме. Ако проявявате болезнената ревност е почти невъзможно да се справи сам. Посещението при психолог или психотерапевт е задължително. Ревността е сложно чувство, което включва любов, омраза и завист. Ревността се съпътства с отрицателни…

Чети повече

Аутизъм

Аутизъм е генерализирано разтройство на развитието, което възниква преди 3 годишна възраст и се характеризира със следните абнормности -нарушена комуникация, нарушени социални взаимоотношения и поведенчески нарушения. Лио Канер е американски психиатър, който за пръв път наблюдава и описва това  специфично разтройство през 1943. Симптоми при аутизъм Характерно за страдащите от аутизъм е нарушено  взаимодействието с…

Чети повече

Детето и агресията

Защо децата стават агресивни и как да се справим с това? Агресивността е поведение, насочено към причиняване на определена вреда на друга личност. Това поведение предполага негативно отношение, болка, унижение, обида… (съзнателно намерение за причиняване на зло). Наличието на намерение за причиняване на вреда разграничава агресивните действия от другите действия, които без да съдържат подобно…

Чети повече