Категория: Помощ! Проблеми

Шизоидно личностово разстройство

Шизоидното личностово разстройство се характеризира с всепроникващ модел на откъсване от социалните взаимоотношения и ограничен спектър от емоционална експресия. Тези хора са традиционно самотници. Другите ги възприемат като недостъпни, дистанцирани или неангажирани. Обикновено тези хора биват описвани като нежелаещи близки отношения, нямащи приятели и търсещи уединени дейности. Шизоидната личност е едно от най-малко изследваните разстройства…

Чети повече

Шизотипно личностово разстройство

Шизотипното личностово разстройство се характеризира със странни убеждения и поведения. Човекът  с шизотипно личностово разстройство може да демонстрира прекомерна социална тревожност, както и необичайни идеи. Това включва магическо мислене, например той вярва, че мисленето за някакво събитие може да го накара да се случи. Исторически се забелязва, че роднини по права линия на хората с…

Чети повече

Що е личностово разстройство?

Основната дефиниция на личностово разстройство е, че то представлява траен модел на вътрешни преживявания и поведение, който се отклонява подчертано от очакваната култура на човека. Освен това моделът е ригиден, стабилен и по принцип започва през юношеството и води до дистрес или нарушения. Характеристиките на тези разстройства са особено видими, когато тези хора се окажат…

Чети повече

Хазартна зависимост

Хазартът е част от човешкото съществуване, от както свят светува – поне от началото на писаната история. В момента се продават лотарийни билети навсякъде по света. Много страни имат някаква форма на законен хазарт, какъвто се наблюдава с Съединените щати в Лас Вегас и на много други места. По телевизията може да се наблюдава покер…

Чети повече

Как да се справим с депресията

Аран Бек създава когнитивната терапия за депресия в началото на 60-те години на ХХ век. Моделът на когнитивната терапия приема, че дисфункционалното мислене и преработката на отрицателна информация поддържа депресията. Когнитивната терапия за депресия е структурирана и е фокусирана върху проблема. Като учи в терапията как да разбира мисленето си, е възможно човек да промени…

Чети повече

Биполярно афективно разтройство (БАР)

Биполярното афективно разстройство в миналото се е наричало манийно-депресивно разстройство. Промените в настроението са важен аспект на БАР. Те включват интензивно чувство на благополучие заедно с огромна енергия, наблюдавани при мания, и тяхната противоположност, демонстрирана в депресията. Промени в когнициите и възприятията също съпътстват тези състояния. При мания мислите като че ли текат лесно и…

Чети повече

Перфекционизъм – натрапрлив стремеж към съвършенство

Този термин като че ли не се нуждае от определение, перфекционизъм = стремеж към перфектност, към съвършенство. Да, но за какво съвършенство става дума? За какъв вид съвършенство? И защо? Нека отбележим, че перфекционистът е обладан от натраплив стремеж към съвършенство. (Привидно!) Това само по себе си показва неестествения и невротичен характер на този стремеж….

Чети повече

Фобия

Фобията е разновидност на натрапливата мисъл. Характеризира се с чувство на страх от някаква мисъл, предмет или дадена ситуация. Сред най-разпространените можем да цитираме: – агорафобията и страхът от припадъци     – клаустрофобията     – еритрофобията     – нозофобията и хипохондрията. АГОРАФОБИЯ Болестен страх от прекосяване на открито пространство: площад, улица, незастроен терен. Появява се…

Чети повече

Гневът

Гневът е отрицателна емоция, толкова силно свързана с болката и депресията, че понякога е трудно да се определи къде едно от тези емоционални състояния започва и къде завършва друго. Болката никога не засяга само тялото – тя си има емоционални и физически страни. Емоциите ни са силно свързани с това колко болка усещаме, а самата…

Чети повече