Категория: Подбор на персонал

Приложение на психологията при подбор на персонал

При подбор на персонал Дългите години на развитие на психологическите изследвания с тестови методики, дават възможност точно да се определят личностните характеристики на изследваните лица. Всеки от нас притежава уникално съчетание от качества, които формират неговата личност, но по-голямата част от тях остават скрити – особено негативните . Именно заради това чрез прилагането на различни…

Чети повече