Песимизмът - източник на отрицателни мисли и емоции

Песимизмът – източник на отрицателни мисли и емоции

  Песимизмът е светоглед, начин на възприемане на света – да се вижда всичко откъм черната, неприятната страна, винаги да се очаква лош нежелателен развой на събитията, че ще се случи нещо лошо.   Песимистичното състояние на духа включва песимистичните мисли и чувства: потиснатост мрачно настроение апатия отчаяние неувереност ниска самооценка   Песимистичната нагласа е очакването…

Чети повече

Как да разрешаваме конфликтите

Конфликтите (противоречия на убеждения и интереси) в обществения и личния живот са източник на лошите чувства (безпокойство и гняв) и затова трябва да ги избягваме, а след като възникнат, да ги разрешаваме навреме. Причината за конфликтите са най-вече лошите качества на хората: егоизъм, прекалена самоувереност и високо мнение за себе си, властолюбие, презрение, неуважение към другите,…

Чети повече

За ревността !

Ревността е несигурност съмнение в истинската любов и вярност на любимия. Тя се появява, когато не получаваме любов в такава степен, каквато отдаваме. Ако проявявате болезнената ревност е почти невъзможно да се справи сам. Посещението при психолог или психотерапевт е задължително. Ревността е сложно чувство, което включва любов, омраза и завист. Ревността се съпътства с отрицателни…

Чети повече

Забравете неприятносите, изхвърлете лошите мисли!

Една от главние причини за стресовите ситуации и депресивните състояния е , че хората съжаляват и се ядосват за допуснатите грешки в миналото и се обезпокояват за последствията от тях в бъдещето.  Мислите и чувствата относно миналото могат да бъдат: вредните чувства – съжаление, самообвинение за минали грешки, мъка, безпокойство за лоши последствия в бъдещетото вследствие…

Чети повече

Шизоидно личностово разстройство

Шизоидното личностово разстройство се характеризира с всепроникващ модел на откъсване от социалните взаимоотношения и ограничен спектър от емоционална експресия. Тези хора са традиционно самотници. Другите ги възприемат като недостъпни, дистанцирани или неангажирани. Обикновено тези хора биват описвани като нежелаещи близки отношения, нямащи приятели и търсещи уединени дейности. Шизоидната личност е едно от най-малко изследваните разстройства…

Чети повече

Шизотипно личностово разстройство

Шизотипното личностово разстройство се характеризира със странни убеждения и поведения. Човекът  с шизотипно личностово разстройство може да демонстрира прекомерна социална тревожност, както и необичайни идеи. Това включва магическо мислене, например той вярва, че мисленето за някакво събитие може да го накара да се случи. Исторически се забелязва, че роднини по права линия на хората с…

Чети повече

Що е личностово разстройство?

Основната дефиниция на личностово разстройство е, че то представлява траен модел на вътрешни преживявания и поведение, който се отклонява подчертано от очакваната култура на човека. Освен това моделът е ригиден, стабилен и по принцип започва през юношеството и води до дистрес или нарушения. Характеристиките на тези разстройства са особено видими, когато тези хора се окажат…

Чети повече

4 характеристики на здравия Аз

Здравият Аз се разглежда от гледна точка на „континиуума на Аза и междуличностното функциониране“. Първият аспект от този континуум е идентичността. От гледна точка на идентичността здравият човек ще възприема себе си като уникален човек със стабилни граници между него и другите. Азът ще има история, която човек разбира. Човекът ще има и точна представа…

Чети повече

Хазартна зависимост

Хазартът е част от човешкото съществуване, от както свят светува – поне от началото на писаната история. В момента се продават лотарийни билети навсякъде по света. Много страни имат някаква форма на законен хазарт, какъвто се наблюдава с Съединените щати в Лас Вегас и на много други места. По телевизията може да се наблюдава покер…

Чети повече

Как да се справим с депресията

Аран Бек създава когнитивната терапия за депресия в началото на 60-те години на ХХ век. Моделът на когнитивната терапия приема, че дисфункционалното мислене и преработката на отрицателна информация поддържа депресията. Когнитивната терапия за депресия е структурирана и е фокусирана върху проблема. Като учи в терапията как да разбира мисленето си, е възможно човек да промени…

Чети повече