• Специализирана оценка и консултация (от психиатър, психолог, логопед , ресурсен педагог или социален работник)
  • Индивидуална психотерапия (когнитивно-поведенческа, позитивна, психотерапия)
  • Фамилно и брачно консултиране и психотерапия
  • Предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване
  • Дейности за рехабилитация и социална интеграция на хора с хронични психични разстройства
научи още
Безплатна консултация